ข่าวสารกรุงเทพฯ

กกต.จัดสรรเวลาพรรคการเมืองออกอากาศแจงผลงาน – สำนักข่าวไทย อสมท
กรุงเทพฯ 3 พ.ย. – กกต. จัดสรรเวลาพรรคการเมืองออกอากาศแจงผลงาน คำนวณจากจำนวนพรรคที่มี สส. 71 คน ออกอากาศสูงสุด 20 นาที พรรคการเมืองติงเวลาออกน้อย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดประชุมร่วมกันระหว่างสำนักงาน กกต. กับพรรคการเมือง ที่มีสมาชิกได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 18 พรรคการเมือง เพื่อจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองตาม มาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2566 โดยมีนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหารือแนวทางของรูปแบบ เนื้อหา ระยะเวลา อุปกรณ์ในการออกอากาศ ห้วงเวลา และลำดับในการออกอากาศให้แก่พรรคการเมือง ซึ่ง กกต. ต้องดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ ตามที่ กกต. กำหนด โดยมีพรรคการเมืองเข้าร่วมประชุม ได้แก่ พรรคก้าวไกล พรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย พรรคพลังประชารัฐ พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคประชาชาติ พรรคไทยสร้างไทย พรรคเพื่อไทรวมพลัง พรรคชาติพัฒนากล้า พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาธิปไตยใหม่ พรรคใหม่ พรรคท้องที่ไทย พรรคเป็นธรรม พรรคพลังสังคมใหม่ และพรรคครูไทยเพื่อประชาชน

ด้าน พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการ กกต. กล่าวว่า ได้มีการพูดคุยกับสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ของรัฐ เพื่อจัดสรรเวลาออกอากาศให้กับทุกพรรคการเมืองที่มี สส. ในวันที่ 18-22 ธันวาคม 2566 ซึ่งหลายพรรคการเมืองได้มีข้อสังเกตในเรื่องรายละเอียด เนื่องจากพวกกฎหมายยังมีข้อจำกัด โดยสถานีที่จะนำผลงานและกิจการของพรรคการเมืองไปเผยแพร่เป็นสื่อของรัฐและเวลาค่อนข้างที่จะน้อย โดยพรรคการเมืองที่มี สส. 71 คนขึ้นไป จะได้รับการจัดสรรออกอากาศ 20 นาที ส่วนพรรคที่ได้ สส.น้อยกว่านั้นจะได้รับจัดสรรเวลาออกอากาศ 10 นาที โดย กกต. ได้รับข้อสังเกตไว้เพื่อนำไปปรับปรุง ขณะที่การพูดคุยกับพรรคการเมืองบรรยากาศเป็นไปด้วยดี

เมื่อถามว่าช่วงเวลาจัดสรรให้ออกอากาศเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนไม่ค่อยได้ติดตามนั้น ทางสถานีโทรทัศน์สามารถปรับได้หรือไม่ พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ กล่าวว่า ขณะนี้ทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ของรัฐทั้งหมดได้กำหนดช่วงเวลาออกอากาศตั้งแต่เวลา 05.00 น. จนถึงเวลา 01.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยแต่ละสถานีจะไปกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมและแจ้งกลับมายัง กกต. ให้รับทราบ ซึ่ง กกต. กำหนดเวลาออกอากาศรวม 5 วัน โดยทุกพรรคจะได้ออกอากาศทุกสถานี

ส่วนข้อห้ามของเนื้อหาในการนำเสนอผลงานและการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองก็เป็นไปตามกฎหมาย เช่น ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ไม่เป็นการล้มล้างการปกครอง ขณะเดียวกันต้องดูกฎระเบียบของสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุด้วยว่ามีถ้อยคำต้องห้าม หรือใช้ถ้อยคำสุภาพหรือไม่

สำหรับพรรคการเมืองที่มี สส. ตั้งแต่ 71 คนขึ้นไป มี 3 พรรคการเมือง ประกอบด้วย พรรคก้าวไกล พรรคเพื่อไทย และพรรคภูมิใจไทย ส่วนพรรคการเมืองที่มี สส. ไม่เกิน 70 คน มี 15 พรรค เช่น พรรคพลังประชารัฐ พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคประชาชาติ.-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม
Source link