กทม. รับมอบสิ่งของจากภาคเอกชนสนับสนุนภารกิจป้องกันโควิด-19

(4 มี.ค. 64) เวลา 08.45 น. ณ บริเวณหน้าห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกรุงเทพมหานคร โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และสำนักการศึกษา ร่วมพิธีรับมอบ สำหรับสิ่งของ ประกอบด้วย หุ่นยนต์ดินสอ (Dinsow) รุ่น 4 จำนวน 5 ตัว เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการคัดกรองและตรวจอาการผู้ป่วยเบื้องต้น จากนายเฉลิมพล ปุณโณทก ผู้บริหารบริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด โดยจัดสรรให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร 5 แห่งๆ ละ 1 ตัว เป็นระยะเวลา 4 เดือน ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลสิรินธร และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

จากนั้น รับมอบน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 1-2%  จำนวน 1,000 แกลลอน แกลลอนละ 30 ลิตร รวม 30,000 ลิตร สำหรับนำไปฉีดฆ่าเชื้อภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและพื้นที่สาธารณะ จากนายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) และนางศิริพร วุฒิเลาหพันธ์ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มบริษัท โซลเวย์ ประเทศไทย (Solvay)

รับมอบรถยนต์ จำนวน 4 คัน สำหรับใช้ในการเดินทางของทีมแพทย์กรุงเทพมหานคร เพื่อคัดกรองและสอบสวนโรค เป็นระยะเวลา 1 เดือน จากนายราเมช นาราสิมัน ประธานบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) และนายชยภัค  ลายสุวรรณ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายสื่อสารองค์กร

และรับมอบน้ำตาลทราย จำนวน 3,000 กิโลกรัม เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จากกองทุนมิตรผล – บ้านปู โดยนายคมกริช นาคะลักษณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด

 

———-(ชลลดา สปส. รายงาน)

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/hotnews/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ4MDMyMg==