ข่าวสารกรุงเทพฯ

กทม.ปรับปรุงพื้นที่ว่างในซอยวิภาวดี 18 แยก 3 เป็นสวนสาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียวตามโครงการ Green Bangkok 2030

(5 มี.ค.64) เวลา 14.00 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าเป็นสวนสาธารณะ ตามโครงการ Green Bangkok 2030 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ  โดยมี นายอาฤทธิ์ ศรีเมือง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตจตุจักร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ บริเวณซอยวิภาวดี 18 แยก 3 เขตจตุจักร

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ กรุงเทพมหานครจึงขยายผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง โดยร่วมกับ ปตท. และภาคีเครือข่าย We Park และ Big Tree ประกาศเจตนารมณ์เพื่อผลักดันกรุงเทพมหานครสู่เมืองสีเขียว ด้วยการดำเนินโครงการ Green Bangkok 2030 เพิ่มพื้นที่ร่มไม้ต่อพื้นที่เมืองให้มากขึ้น และเพื่อให้ทุกภาคส่วนรวมทั้งประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างมหานครสีเขียวอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 ธ.ค.62 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร โดยมีเป้าหมาย คือ 1.ระยะการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว ไม่เกิน 400 เมตร หรือระยะเดิน 5 นาที 2.อัตราเฉลี่ยพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร เพิ่มจากปัจจุบัน 6.9 ตารางเมตรต่อคน เป็น 10 ตารางเมตรต่อคน 3.พื้นที่ร่มไม้ต่อพื้นที่เมือง เพิ่มจากปัจจุบันร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 30 ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ได้อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ เมืองสีเขียว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้เสนอพื้นที่นำร่องโครงการ จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ 1.สวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหาร พื้นที่ 18 ไร่ 2.สวนสาธารณะภายในสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร (ถนนบางขุนเทียนชายทะเล) พื้นที่ 37 ไร่  3.สวนปิยะภิรมย์ พื้นที่ 10 ไร่ 4.สวนสันติพร พื้นที่ 2.5 ไร่ 5.สวนชุมชนเขตบางรัก พื้นที่ 0.5 ไร่ 6.สวนภายในซอยวิภาวดี 18 แยก 3 พื้นที่ 2 ไร่ 7.พื้นที่ภายในศูนย์กำจัดขยะอ่อนนุช พื้นที่ 20 ไร่ 8.พื้นที่สีเขียวภายใน ปตท. สำนักงานใหญ่ (ถนนวิภาวดี) 9.ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าริมถนนพหลโยธิน 10.พื้นที่ใต้ทางด่วนศรีรัช-วงแหวนรอบนอก (บริเวณหน้าสถานีรถไฟฟ้าบางซ่อน) และ 11.พื้นที่ใต้ทางด่วนฉลองรัช (บริเวณซอยปรีดีพนมยงค์ 2)

สำหรับพื้นที่สาธารณะบริเวณซอยวิภาวดี 18 แยก 3 เขตจตุจักร เป็น 1 ใน 11 โครงการนำร่อง Green Bangkok 2030 มีพื้นที่รวม 2 ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา เดิมเป็นพื้นที่ของกรมธนารักษ์ ต่อมาในปี 2550 กรมธนารักษ์ได้ยกพื้นที่ให้กรุงเทพมหานครโดยมีข้อตกลงร่วมกันในการจัดทำเป็นสวนสาธารณะของชุมชน ซึ่งการออกแบบและปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวดำเนินการภายใต้แนวคิดสวนสาธารณะขนาดเล็ก (Pocket Garden) เป็นพื้นที่สีเขียวที่ครบวงจร ดูแลรักษาง่าย สบายตา ทุกคนเข้าถึงได้ มีความปลอดภัยสูง และลดจุดอับสายตา โดยใช้หลักการออกแบบทางอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ที่สอดประสานความเป็นชุมชนเมือง (Urban) รองรับสังคมคนเมือง ทั้งเด็ก นักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน และผู้สูงอายุ กำหนดแบ่งพื้นที่เป็นส่วนต่างๆ ดังนี้ ลานอเนกประสงค์ประกอบกิจกรรมต่างๆ ลานเครื่องออกกำลังกายสำหรับประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุ สนามทรายและเครื่องเล่นเด็ก ลานสนามหญ้า และลานพักคอย ศาลาพักผ่อน ห้องน้ำสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่าง เสียงตามสาย กล้อง CCTV และปลูกต้นไม้เพิ่มเติม

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้ได้มาลงพื้นที่บริเวณซอยวิภาวดี 18 แยก 3 เขตจตุจักร เพื่อติดตามการปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นสวนสาธารณะ ซึ่งสวนดังกล่าวเป็น 1 ใน 11 โครงการนำร่อง Green Bangkok 2030 มีพื้นที่รวมประมาณ 2 ไร่  ทั้งนี้ กรุงเพมหานครได้ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อช่วงเดือน ม.ค. 64 ที่ผ่านมา พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เปิดสวนวนาภิรมย์ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง สวนสาธารณะแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายและจัดกิจกรรมนันทนาการ ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีใหม่ของประชาชน อย่างไรก็ตามการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะบริเวณซอยวิภาวดี 18 แยก 3 มีความคืบหน้าไปกว่า 80% แล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือน มี.ค. 64 ซึ่งจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอากาศบริสุทธิ์ ประชาชนมีพื้นที่สำหรับออกกำลังกาย เดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ และใช้เวลาว่างทำกิจกรรมร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัวต่อไป
—–  (จิรัฐคม…สปส.รายงาน)