ข่าวสารกรุงเทพฯ

กมธ.พัฒนาการเมือง เดินหน้าพัฒนาประชาธิปไตย – สำนักข่าวไทย อสมท
รัฐสภา 20 ต.ค.- กมธ.พัฒนาการเมือง เดินหน้าพัฒนาประชาธิปไตย เผย เตรียมคุย กกต.สัปดาห์หน้า ส่งเสริมสถาบันการเมืองให้ยึดโยงกับประชาชน

นายวรายุทธ ทองสุข สส.จันทบุรี พรรคก้าวไกล ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรอบนโยบายการทำงานของคณะกรรมาธิการฯ ว่า เป็นการยกระดับประขาธิปไตยในประเทศไทย ทั้งในเชิงระบบ และวัฒนธรรม ตัวชี้วัด คือ การเพิ่มคะแนนและอันดับในดัชนีประชาธิปไตย (Democracy Index)  ซึ่งจากการจัดอันดับล่าสุดในปี 2022 ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 55 จากทั้งหมด 167 ประเทศ ได้คะแนน 6.67 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10  ซึ่งการทำงานของคณะกรรมาธิการหลังจากนี้คาดว่าจะช่วยให้ดัชนีประชาธิปไตยของประเทศดีขึ้นตามลำดับ

สำหรับผลลัพธ์ที่ทางคณะกรรมาธิการต้องการให้เกิดขึ้น มี 5 เรื่อง ได้แก่ 1.ด้านกระบวนการเลือกตั้ง ปรับปรุงกฏหมาย เพิ่มความสะดวกในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในทุกระดับ เช่น การเลือกตั้งล่วงหน้า การเลือกตั้งนอกเขต และตามที่อยู่อาศัยจริง 2.ด้านสถาบันการเมือง จะดำเนินการทำข้อเสนอ เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญ กระจายอำนาจ และป้องกันการทำรัฐประหาร 3.ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง จัดทำข้อเสนอ เช่น ปรับปรุงการทำประชาพิจารณ์ ปรับปรุงการทำงบประมาณ เพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น 4.ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ด้านประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ในโรงเรียนและเจ้าหน้าที่รัฐ 5.ด้านสิทธิเสรีภาพ ทำข้อเสนอเพื่อปรับปรุงกฏหมาย เช่น การคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน สิทธิในความยุติธรรมและเสรีภาพสื่อมวลชน

นายวรายุทธ กล่าวว่า แนวทางการทำงานยึดหลักว่า ทุกพรรคการเมืองทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยจะมีการเพิ่มช่องทางของประชาชนให้มีส่วนร่วมกับการทำงานของคณะกรรมาธิการ  การใช้งบประมาณต้องเป็นไปตามกรอบที่วางไว้ร่วมกัน และตรวจสอบได้ โดยเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะในรูปแบบที่วิเคาระห์ต่อได้ ทุกเรื่องร้องเรียนจะผ่านการกลั่นกรองเบื้องต้นโดยคณะทำงานจากตัวแทนทุกพรรคการเมือง

นายวรายุทธ ยังกล่าวถึง ประเด็นการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม หรือ บอร์ดประกันสังคม ขณะนี้มีการเปิดลงทะเบียนให้สมาชิกประกันสังคม ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยจะปิดลงทะเบียนในวันที่ 31 ตุลาคม และจะมีการเลือกตั้ง ในวันที่ 24 ธันวาคม 2566  คณะกรรมาธิการจะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะจัดการประชุมในสัปดาห์หน้า ด้วยการเชิญคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มาพูดคุยในประเด็นการปรับปรุงกฎหมาย เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกระดับ และมาตรการส่งเสริมสถาบันการเมืองให้ยึดโยงกับประชาชน .-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม
Source link