ข่าวสารกรุงเทพฯ

กรมการจัดหางาน รับสมัครชายไทย ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคฯ ที่ประเทศญี่ปุ่น | Thaiger ข่าวไทย


กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครชายไทย ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคฯ ที่ประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM Japan 2566 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 กันยายน 2566

ท่านใดที่กำลังมองหางานเทคนิค รายได้ดีที่ประเทศญี่ปุ่น วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคเพศชายในประเทศญี่ปุ่น ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง ผ่านองค์กร IM Japan ครั้งที่ 6 ปี 2566

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 18 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2566 โดยองค์กร IM Japan จะรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินทั้งขาไปและขากลับ ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และได้ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น

กรมการจัดหางาน รับสมัครชายไทย ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคฯ ที่ประเทศญี่ปุ่น
ภาพจาก Facebook : กรมการจัดหางาน

ผู้ที่ฝึกปฏิบัติงานครบ 3 ปี และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคฯ เดือนแรก จะได้รับเบี้ยเลี้ยง 80,000 เยน หรือประมาณ 19,509 บาท ค่าที่พัก ค่าน้ำและค่าไฟฟรี ส่วนเดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 36 จะได้ค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด

เมื่อฝึกงานครบตามกำหนด จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยน หรือประมาณ 146,317 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 20 กันยายน 2566)

การฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM Japan มีระยะเวลาฝึกปฏิบัติงานฯ สูงสุด 3 ปี (36 เดือน) ในประเภทอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง ตำแหน่งต่าง ๆ ได้แก่

  • งานหล่อแบบ
  • งานกลึงโลหะ
  • งานปั๊มขึ้นรูปโลหะ
  • งานแปรรูปเหล็ก
  • งานชุบโลหะ
  • งานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
  • งานบำรุงรักษาเครื่องจัก
  • งานแปรรูปอาหาร
  • งานนั่งร้าน
  • งานก่อสร้างโครงเหล็ก
  • งานทำระบบกันซึม
  • งานเดินท่อ

บุคคลเพศชายที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ และกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคนหางาน สามารถศึกษาวิธีการสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ “เมนูข่าวประกาศรับสมัคร” หัวข้อ “ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่นฯ”

กรมการจัดหางานจะดำเนินการสอบคัดเลือก ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ทางเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน doe.go.th/prd หรือเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas และเพจเฟซบุ๊ก IMthailand

กรมการจัดหางานต้องการผลักดันแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นตลาดใหม่ ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการทำงานที่หลากหลาย และสามารถนำมาต่อยอดการทำงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ หากท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 0 2245 9428 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1506 กด 2

อ้างอิง : 1

Source link