ข่าวสารกรุงเทพฯ

กรมประมง ชวนคนไทยบริโภคกะพงขาว “ชาตินิยม กะพงไทย” 2-3 พ.ค. 2567


กรมประมง เตรียมจัดงาน โครงการกรมประมงรวมใจชวนคนไทยร่วมใจบริโภคปลากะพงขาว ภายใต้ธีม “ชาตินิยม กะพงไทย (Thai Seabass Fest)” ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนไทยได้บริโภคปลากะพงขาวที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง ส่งตรงจากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวถึงผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าปลากะพงขาว ในวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2567 ณ บริเวณห้องประชุมอานนท์ กรมประมง บางเขน กรุงเทพฯ โดยในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้าปลากะพงขาวคุณภาพ

นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ‘จากสถานการณ์ราคาจำหน่ายปลากะพงขาวของเกษตรกรไทยลดลงอย่างต่อเนื่องมาหลายปี และยังคงมีความผันผวนของราคามาโดยตลอด ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดทุนของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาวอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุมาจากการนำเข้าปลากะพงขาวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดสภาวะผลผลิตปลากะพงขาวทั้งที่มีการผลิตในประเทศและการนำเข้าจากต่างประเทศมีปริมาณสูงเกินความต้องการของตลาด เป็นผลให้ราคาจำหน่ายปลากะพงขาวในท้องตลาดมีราคาต่ำ และยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง กระทบต่อต้นทุนการผลิต จนเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนและขอให้ภาครัฐช่วยเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว

s__992435

 

‘และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มอบหมายให้กรมประมงจัดงานโครงการกรมประมงรวมใจชวนคนไทยร่วมใจบริโภคปลากะพงขาว ภายใต้ธีม “ชาตินิยม กะพงไทย (Thai Seabass Fest)” ในวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2567 ณ บริเวณห้องประชุมอานนท์ กรมประมง บางเขน กรุงเทพฯ โดยการนำสินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ในหลากหลายรูปแบบที่ผลิตจากฟาร์มที่ได้การรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สด สะอาด และปลอดภัยนำมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคภายในประเทศได้เข้าถึงสินค้าคุณภาพอย่างแพร่หลาย ทั้งในรูปแบบการจำหน่ายสินค้าที่หน้าร้าน และการจำหน่ายสินค้าด้วยช่องทางออนไลน์โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อเป็นการกระตุ้นกระแสการบริโภคปลากะพงขาวของไทยและสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตปลากะพงขาวที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังได้กำหนดกิจกรรมเจรจาธุรกิจระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวและผู้แทนจากร้านค้าปลีก/ห้าง/สมาคม เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด รวมทั้งยังเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรอีกช่องทางหนึ่ง

‘อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนไทยได้บริโภคปลากะพงขาวที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ไร้สารตกค้างส่งตรงจากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวถึงผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าปลากะพงขาว และเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการของกรมประมงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตปลากะพงขาวปลอดภัยและมีคุณภาพอีกด้วย’ อธิบดีกรมประมงกล่าว

สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ภายในงาน อาทิ การจัดจำหน่ายปลากะพงขาวคุณภาพและผลิตภัณฑ์ปลากะพงขาวทั้งแบบสดแช่แข็ง และพร้อมทานในราคาพิเศษ รวมทั้งปลากะพงที่ผ่านการทำอิเคะ จิเมะ(Ike Jime) ซึ่งทำให้เนื้อปลาสด สีสวยน่ารับประทาน โดยสามารถสั่งผ่านทางหน้าร้านในงานและระบบออนไลน์

พลาดไม่ได้กับงาน “ชาตินิยม กะพงไทย (Thai Seabass Fest)” ในวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567 ณ บริเวณห้องประชุมอานนท์ กรมประมง บางเขน กรุงเทพฯ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเมื่อสั่งซื้อสินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ภายในงานผ่านระบบสั่งจองออนไลน์แบบ Pre-order ครบ 300 บาท/1 คำสั่งซื้อ จำนวน 100 ท่านแรก บริการส่งสินค้าฟรี

Source link