ข่าวสารกรุงเทพฯ

กรุงเทพโพลล์ เปิดผลสำรวจ ครึ่งปี 66 คนไทยมีชีวิต เดือนชนเดือน หมดเงิน ค่ากิน-เดินทาง-ซื้อหวย


กรุงเทพโพลล์ เปิดผลสำรวจ ครึ่งปี 66 คนไทยมีชีวิต เดือนชนเดือน เผยหมดเงินกับ ค่ากิน-ค่าเดินทาง-ซื้อหวย มากสุด หวังรัฐบาลใหม่แก้ปัญหาค่าครองชีพสูง

วันที่ 30 ก.ค.2566 กรุงเทพโพลล์ ออกผลสำรวจเรื่อง ความเป็นอยู่ของคนไทยในครึ่งปีแรกของปี 2566 หลังผ่านพ้นมาแล้วเกินครึ่งปี โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ 1,077 คน สำรวจเมื่อวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2566

พบว่า ครึ่งปีแรกที่ผ่านมาประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจชีวิตความเป็นอยู่ในภาพรวมเฉลี่ย 3.07 คะแนนจากเต็ม 5 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว เฉลี่ย 4.00 คะแนน ขณะที่ด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือด้านค่าครองชีพ ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ เฉลี่ย 2.03 คะแนน

ส่วน สถานการณ์ทางการเงินในช่วงครึ่งปีแรก ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.1 ระบุว่า มีรายได้แบบเดือนชนเดือน ไม่พอเก็บออม/ยังไม่ได้ออมเลย รองลงมาร้อยละ 26.1 ระบุว่า มีรายได้ไม่เพียงพอต้องหยิบยืม/เงินขาดมือ และ ร้อยละ 23.8 ระบุว่า มีรายได้เพียงพอ มีเงินออมลดลง/ไม่ได้ตามเป้า ที่เหลือร้อยละ 10.0 ระบุว่ามีรายได้เพียงพอ มีเงินออมตามเป้า

ทั้งนี้ เมื่อถามต่อว่า หมดเงินไปกับเรื่องใดบ้าง นอกจากค่าอาหารการกิน พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 75.6 ระบุว่า หมดเงินไปกับค่าเดินทาง/เติมน้ำมัน/เติมก๊าซ รองลงมาร้อยละ 33.3 ระบุว่า เสี่ยงโชค/เล่นหวย/ซื้อลอตเตอรี่ และร้อยละ 32.5 ระบุว่า ช็อปปิ้งออนไลน์/ซื้อของออนไลน์

สำหรับ สิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลใหม่แก้ปัญหามากที่สุดเป็นอันดับแรกเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 49.6 ระบุว่า เรื่องค่าครองชีพสูง สินค้าราคาแพง รองลงมา 20.7 ระบุว่า เรื่องเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยวของไทย และร้อยละ 11.1 ระบุว่า เรื่องควบคุมราคาน้ำมัน

 

อ่านรายละเอียด

Source link