ข่าวสารกรุงเทพฯ

ก.แรงงาน ไม่มีนโยบายเก็บเงินค่ารถไปสนามบินสุวรรณภูมิ – สำนักข่าวไทย อสมท
กรุงเทพ 15 ต.ค.-“คารม” รองโฆษกรัฐบาล เผย ก.แรงงาน ไม่มีนโยบายเก็บเงินค่ารถบัสไปสนามบินสุวรรณภูมิ จำนวน 2,500 บาท ย้ำค่าใช้จ่ายการเดินทางไปทำงานอิสราเอลขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ตอนนั้น

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้โพสต์ข้อมูลระบุว่า จะไปทำงานที่อิสราเอล ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายกว่า 70,000 บาท และมีค่ารถบัสจากกระทรวงแรงงาน (ดินแดง กทม.) ไปสนามบินสุวรรณภูมิ จำนวน 2,500 บาท นั้น

นายคารม กล่าวว่า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานในรัฐอิสราเอลทั้งหมดเป็นเงินจำนวนประมาณ 71,020 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน) และจะไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น นอกจากรายการดังนี้

1.ค่าใช้จ่ายก่อนการเดินทาง เท่าที่จ่ายจริง ได้แก่
-ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 100 บาท
-ค่าธรรมเนียมการขอรับหนังสือเดินทาง 1,500 บาท
-ค่าตรวจสุขภาพ 3,250 บาท
-ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวเดียวจากประเทศไทยไปยังอิสราเอล ประมาณ 25,000 บาท
-ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ 400 บาท

2.ค่าใช้จ่ายหลังจากเดินทางไปถึงรัฐอิสราเอลภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน ได้แก่ ค่าธรรมเนียมจัดหางานที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทจัดหางานในรัฐอิสราเอลและค่าธรรมเนียมของโครงการความร่วมมือไทย-อิสราเอล รวมประมาณ จำนวน 3,549 เชคเกลอิสราเอล หรือประมาณ 40,000 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น ตามข้อกฎหมายแห่งรัฐอิสราเอล ซึ่งต้องจ่ายเมื่อเดินทางไปถึงรัฐอิสราเอล

“รัฐบาลม่งส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมสนับสนุนให้แรงงานไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ.doe.go.th” หรือทาง Mobile Application “ไทยมีงานทำ” นายคารม ย้ำ.-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม
Source link