ข่าวสารกรุงเทพฯ

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก 1 ราย ในทุก 2 ชั่วโมง | ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม


ตามที่มีข้อมูลในสื่อออนไลน์ประเด็นเรื่องผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก 1 ราย ในทุก 2 ชั่วโมง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากที่มีข้อมูลเตือนเกี่ยวกับสุขภาพว่า ผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก 1 ราย ในทุก 2 ชั่วโมง ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า มะเร็งปากมดลูกมีสาเหตุหลักมาจากการติดเชื้อ Human Papilloma Virus (HPV) ผ่านทางเพศสัมพันธ์ ดังนั้น การมีคู่นอนหลายคนหรือการมีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุน้อยจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงการติดเชื้อมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม มะเร็งปากมดลูกถือเป็นมะเร็งที่สามารถป้องกันและตรวจคัดกรองได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ทำให้การรักษาได้ผลดีผู้ป่วยมีโอกาสหายจากโรคสูง กระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ผลักดันโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระดับประเทศขึ้น ทำให้ผู้หญิงไทยอายุ 30-60 ปี ทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายส่งผลให้อุบัติการณ์การเกิดโรคมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

จากข้อมูลทะเบียนมะเร็งประเทศไทย โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติรายงานว่า มะเร็งปากมดลูกพบมากเป็นอันดับ 5 ของมะเร็งที่พบบ่อยในผู้หญิงไทย โดยพบผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ประมาณ 5,400 รายต่อปี สำหรับข้อมูลอัตราการเสียชีวิต กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรายงานในปี 2564 มีผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก 2,258 ราย หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4 ชั่วโมงต่อ 1 ราย ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลว่า ทุก ๆ 2 ชั่วโมงมีผู้หญิงไทยต้องเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกไป 1 รายนั้นจึงเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่สามารถป้องกันได้จากการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV และการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง เช่น หลีกเลี่ยงการมีคู่นอนหลายคน ใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคได้อีกด้วย และหากพบว่า มีความผิดปกติ เช่น เลือดออกทางช่องคลอดหรือตกขาวผิดปกติ เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ ประจำเดือนมามากหรือนานผิดปกติ ควรรีบไปพบแพทย์

website 2974

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.nci.go.th หรือ โทร. 02-202-6800

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : การเผยแพร่ข้อมูลว่า ทุก ๆ 2 ชั่วโมงมีผู้หญิงไทยต้องเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกไป 1 รายนั้นจึงเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งรายงานในปี 2564 มีผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก 2,258 ราย หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4 ชั่วโมงต่อ 1 รายSource link