ข่าวสารกรุงเทพฯ

ข่าวปลอม อย่าแชร์! วัดไทยในประเทศกัมพูชา สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ถูกรื้อทิ้ง และมียอดปรางค์หล่นทับคนกัมพูชาเสียชีวิต 1 ราย


กรณีที่มีข่าวสารในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องวัดไทยในประเทศกัมพูชา สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ถูกรื้อทิ้ง และมียอดปรางค์หล่นทับคนกัมพูชาเสียชีวิต 1 ราย ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากที่มีการระบุว่า วัดไทยในประเทศกัมพูชา สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ถูกรื้อทิ้ง และมียอดปรางค์หล่นทับคนกัมพูชาเสียชีวิต 1 ราย ทางกองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ไม่มีรายงานข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว และสถานเอกอัครราชทูตได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า วัดไทยในกัมพูชาเพียงวัดเดียวที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 คือ ด็อมเร็ยซอ ซึ่งยังไม่ได้ถูกรื้อทิ้งตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด

website stamp 3538

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารกระทรวงการต่างประเทศ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.mfa.go.th หรือโทร. 0-2203-5000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่มีรายงานข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว และสถานเอกอัครราชทูตได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า วัดไทยในกัมพูชาเพียงวัดเดียวที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 คือ ด็อมเร็ยซอ ซึ่งยังไม่ได้ถูกรื้อทิ้งตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดSource link