ข่าวสารกรุงเทพฯ

ครม.เห็นชอบแผนบริหารหนี้สาธารณะ – สำนักข่าวไทย อสมท
ทำเนียบฯ 26 ก.ย. – ครม.เห็นชอบแผนบริหารหนี้สาธารณะ ก่อหนี้ใหม่ 1.94 แสนล้านบาท ย้ำหนี้สาธารณะไม่เกินร้อยละ 70 ของจีดีพี

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2567 1. ก่อหนี้ใหม่ วงเงิน 194,434 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการกู้เงินชดเชยการขาดดุลงบประมาณปี 2566 โดยขยายเวลากู้เงินออกไป สำหรับการเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี วงเงิน 40,000 ล้านบาท และการกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของรัฐวิสาหกิจ

2. แผนการบริหารหนี้เดิม ส่วนใหญ่เป็นการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เดิมที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2567   

3. แผนการชำระหนี้ ประกอบด้วย แผนการชำระหนี้ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหนี้หน่วยงานของรัฐ จากงบประมาณปี 2567 วงเงิน 336,807 ล้านบาท และแผนการชำระหนี้จากแหล่งเงินอื่นๆ วงเงิน 53,731 ล้านบาท หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ณ สิ้นปีงบประมาณ 2567 จากการดำเนินการตามแผนฯ ที่เสนอในครั้งนี้ ยังอยู่ในกรอบการบริหารหนี้สาธารณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกำหนดที่ไม่เกินร้อยละ 70

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า แผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 มีรัฐวิสาหกิจ 4 แห่ง ได้แก่ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ที่มีสัดส่วนความสามารถในการหารายได้เทียบกับภาระหนี้ของกิจการต่ำกว่า 1 เท่า สามารถกู้เงินและบริหารหนี้ภายใต้แผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยขอให้ รฟท. และ ขสมก. เร่งรัดตามแผนฟื้นฟูกิจการ และขอให้ รฟท. และ ขสมก. รายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของหน่วยงานต่อคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อทราบต่อไป.-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม
Source link