ข่าวสารกรุงเทพฯ

ควันออกหู ธรรมนัสสั่งสอบ พันธุ์ข้าวเวียดนามทะลัก ระบาดพื้นที่ปลูกไทย


“ธรรมนัส” สั่งตรวจสอบ ชาวนาแห่ปลูกข้าวเวียดนาม ขบวนการลักลอบนำเข้าพันธุ์ ลั่นเป็นปัญหาระหว่างประเทศ ขณะกรมข้าวเตรียมขอ 2,000ล้าน ผลิตเมล็ดพันธุ์ป้อนเกษตรกร

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งให้กรมการข้าว และ กรมวิชาการเกษตร ตรวจสอบการลักลอบเมล็ดพันธุ์ข้าวเวียดนามเข้ามาปลูกแทนข้าวไทย เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อข้าวไทย ซึ่งหากมีการลักลอบนำเมล็ดพันธุ์ข้าวเวียดนามเข้ามาปลูกในประเทศไทยจริง เรื่องนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำผิดกฎหมาย กรมการข้าวไม่สามารถรับรองพันธุ์ข้าวไทย หากมีการร้องเรียนจะเกิดเป็นปัญหาระหว่างประเทศ ได้ในที่สุด

ควันออกหู  ธรรมนัสสั่งสอบ พันธุ์ข้าวเวียดนามทะลัก  ระบาดพื้นที่ปลูกไทย

                กรณีที่ไทยไม่ได้แชมป์ข้าวในการประกวดข้าวโลกนั้น ต้องขอชี้แจงว่า ไทยไม่ได้ส่งข้าวเข้าประกวดแต่อย่างใด ดังนั้นจึงไม่พบรายชื่อข้าวไทยในการประกวดติด 1 ใน 3 ของข้าวโลก  แต่จากนี้ต่อไป กระทรวงเกษตรฯจะเร่งดำเนินการผลักดดันพันข้าวคุณภาพดีที่มีการทำวิจัยและพัฒนาพันธุ์ ไว้ออกมาให้ชาวนาได้ใช้ในปี 2567 และจากนี้จะทวงแชมป์ข้าวไทยคืน

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ขณะนี้กรมฯมีสภาพคล่องไม่เพียงพอ สำหรับเตรียมเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี สำหรับให้ชาวนาไว้เพาะปลูก จึงเตรียมเสนอของบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 2,000 ล้านบาท เพื่อสมทบเข้ากองทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์ข้าว ที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 2,000 ล้านบาท  สามารถผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวได้ประมาณปีละ 1.05 แสนตัน

 

ควันออกหู  ธรรมนัสสั่งสอบ พันธุ์ข้าวเวียดนามทะลัก  ระบาดพื้นที่ปลูกไทย

                ทั้งนี้ในแต่ละปีชาวนาต้องการใช้เมล็ดพันธุ์เพื่อเพาะปลูกประมาณ 1.3 ล้านตัน  ประมาณ 50%  หรือประมาณ 7.5 แสนตัน ได้จากเมล็ดพันธุ์ของเอกชน ประมาณ 1 แสนตันได้จากกรมการข้าวผลิตเอง ปริมาณ 2 แสนตันได้จากศูนย์ข้าวชุมชน ที่เหลือจากเกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองดังนั้นหากได้เงินมาเพิ่มอีก 2,000 ล้านบาท จะทำให้กรมการข้าวสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ประมาณปีละ 2.10 แสนตัน

ขณะนี้ความต้องการข้าวพื้นนุ่มมีจำนวนมาก ส่งผลให้พ่อค้าข้าวไม่มีข้าวพื้นนุ่มเพียงพอที่จะขาย พ่อค้าข้าว โรงสี บางกลุ่มธุรกิจค้าเมล็ดพันธุ์ข้าว มีการนำเมล็ดข้าวต่างประเทศเข้ามาให้ชาวนาปลูก เพราะชาวนาส่วนใหญ่จะเช่าที่นา เข้าไม่ถึงแหล่งทุนพ่อค้าข้าว โรงสี ก็จะไปขอการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ปัจจัยการผลิต และยังให้เครดิตกับชาวนาก่อนเพื่อเป็นแรงจูงใจ เมื่อทำนาเก็บผลผลิตได้แล้วก็จะรับซื้อผลิตข้าวนั้นๆ

                “ต้องยอมรับว่าไทยผลิตเมล็ดพันธุ์ไม่เพียงพอกับความต้องการของชาวนา มันเป็นปัญหาที่ชาวนาต้องประสบ ถือเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้ชาวนาไทย หันไปใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของต่างประเทศ โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวของเวียดนาม ที่มีผลผลิตต่อไรใกล้เคียงข้าวไทย อายุสั้นกว่าข้าวไทยประมาณ 5-7 วัน และชาวนาไม่มีเงินลงทุน ของไปเอาเมล็ดพันธุ์จากนายทุน ส่วนใหญ่เป็นผู้ส่งออก โรงสีก่อน และชาวนาก็ได้เมล็ดพันธุ์เวียดนามมาปลูกแทน พฤติกรรมแบบนี้ถือเป็นการทำลายตลาดข้าวไทย”

 

อย่างไรก็ตาม เพื่อปัญหาการระบาดของข้าวเวียดนามในไทย จำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และกรมการข้าวจะเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นนุ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เมล็ดพันธุ์ข้าวมีศักยภาพ ตอบสนองความต้องการของชาวนาและผู้บริโภคSource link