ข่าวสารกรุงเทพฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในตลาดย่านบางแค

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยให้กรุงเทพมหานครนำมาให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 6 ตลาด ย่านบางแคและพื้นที่ใกล้เคียง

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งได้มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อบริเวณตลาดในพื้นที่เขตบางแค กรุงเทพมหานครจึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่บริเวณตลาดสิริเศรษฐนนท์ (แสงฟ้าเก่า) ตลาดศูนย์การค้าบางแค ตลาดกิตติ ตลาดภาสม ตลาดใหม่บางแค และตลาดวันเดอร์ ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. – 13 มี.ค. 64 เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยกรุงเทพมหานครจะนำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 4 คัน มาทำการเก็บตัวอย่างด้วยวิธีการตรวจค้นหาเชื้อทางโพรงจมูก (SWAB) ให้กับประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยงสูงข้างต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ บริเวณสวนสาธารณะข้างเดอะมอลล์บางแค ในวันที่ 15 – 16 มี.ค. 64 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยสามารถรองรับการตรวจหาเชื้อให้ประชาชนได้วันละ 800 คน ทั้งนี้ หากมีประชาชนประสงค์เข้ารับการตรวจเป็นจำนวนมาก กรุงเทพมหานครจะพิจารณาขยายวันในการให้บริการตรวจหาเชื้อเพิ่มเติมต่อไป

 

 

ที่มา https://bit.ly/3bNHp6q