ข่าวสารกรุงเทพฯ

จังหวัดพะเยา จัดพิธีถวายพานพุ่มสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ …จังหวัดพะเยา จัดพิธีถวายพานพุ่มสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2566

วันที่ 21 ต.ค.2566 นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน นำข้าราชการ , ทหาร , ตำรวจ , นักเรียน นิสิต นักศึกษา พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ประกอบพิธีถวายพานพุ่มสักการะหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี 21 ตุลาคม 2566 ที่บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

ทั้งนี้ สมเด็จย่าฯ เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ พระตำหนักกว๊านพะเยา ทั้งหมด 9 ครั้ง นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2514 ถึง พ.ศ.2530 และในระหว่างที่ทรงประทับ ทรงเพียรพยายามนำธรรมชาติกลับคืนสู่แผ่นดิน ทรงนำการปลูกป่าและพัฒนาคน โดยเฉพาะที่กว๊านพะเยาแห่งนี้ ทรงนำราษฎร ข้าราชการ พนักงานของรัฐเก็บผักตบชวา และพัฒนาเป็นงานจักสานเลื่องชื่อมาจนถึงทุกวันนี้ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยาSource link