ข่าวสารกรุงเทพฯ

จัดอบรมรู้เท่าทัน “สารต้องห้ามกีฬา” – สำนักข่าวไทย อสมท


กทม. 1 ส.ค.-การกีฬาแห่งประเทศไทย ผนึกกำลังกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย จัดอบรมสัมมนาสร้างความรู้เกี่ยวกับ “สารต้องห้าม” ให้กับบุคลากรทางการกีฬา

วงการกีฬาโลกกำลังให้ความสำคัญกับการควบคุมการใช้สารต้องห้ามของนักกีฬาทั่วโลก และมีมาตรการประกาศสงครามเด็ดขาดกับ “สารกระตุ้น” กันอย่างเป็นรูปธรรม องค์กรใหญ่อย่างคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ร่วมมือกับองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (WADA) ในการทำงานเชิงรุกป้องกัน และให้ความรู้กับทุกชาติสมาชิกเพื่อทำให้การแข่งขันกีฬาไม่เกิดการเอารัดเอาเปรียบกันจากการเพิ่มสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และขีดจำกัดของร่างกายด้วยการใช้ “ยาโด๊ป” เพื่อหวังผลความสำเร็จ ภายใต้เหตุผลหลักที่ว่า เพื่อสร้างความยุติธรรมของการแข่งขันกีฬา ประกอบกับประเทศไทยกำลังผลักดันอย่างเต็มที่ให้กีฬา “มวยไทย” ให้ได้รับการบรรจุเข้าแข่งขันในโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา จึงต้องเร่งให้ความรู้บุคลากรวงการมวยไทย เพื่อทำให้มวยไทย ขาวสะอาดส่งผลดีต่อการพิจารณาบรรจุกีฬามวยไทยในโอลิมปิกเกมส์ ฤดูร้อน

ดังนั้น การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย จึงร่วมกันจัดการอบรมสัมมนาสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสารต้องห้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งจำเป็นที่ต้องอัพเดตข้อมูลทุกปี เพื่อสร้างการรับรู้ เรื่องสารต้องห้ามให้แก่นักกีฬา โค้ชและผู้ที่เกี่ยวข้องด้านกีฬา เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เรื่องสารต้องห้ามให้แก่นักกีฬา โค้ช หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมจากทั่วประเทศกว่า 200 คน ตลอด 3 วัน ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและต่อต้านและการหลีกเลี่ยงการใช้สารต้องห้าม ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อหากเกิดกรณีนักกีฬาถูกตรวจพบว่าใช้สารต้องห้าม จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร มีวิทยากรที่มีความรู้ของเมืองไทย และต่างประเทศ นำโดย นพ.วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ ประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ

ปัจจุบันการควบคุมการใช้สารต้องห้ามเป็นกติกาสากลของวงการกีฬาไปแล้ว ดังนั้นหากวงการกีฬาไทยปลอดสารต้องห้ามอย่างเด็ดขาด ย่อมส่งผลดีหลายๆ ประการต่อชื่อเสียงและเกียรติภูมิของวงการกีฬาไทย.-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติมSource link