ข่าวสารกรุงเทพฯ

จ.กาฬสินธุ์-อุบลฯ ระดับน้ำเพิ่มขึ้น – สำนักข่าวไทย อสมท


ปภ.3 ต.ค.- ปภ.รายงานยังคงมีอุทกภัยในพื้นที่ 5 จังหวัด กระทบ 15,963 ครัวเรือน ขณะที่ “กาฬสินธุ์-อุบลราชธานี” ระดับน้ำเพิ่มขึ้น เร่งประสานพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนแล้ว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 3 ตุลาคม 2566 เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 28 จังหวัด 95 อำเภอ 323 ตำบล 1,365 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 25,217 ครัวเรือน ปัจจุบัน (ข้อมูลวันที่ 3 ต.ค.66 เวลา 06.00 น.) ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 5 จังหวัด 25 อำเภอ 103 ตำบล 492 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 15,963 ครัวเรือน ได้แก่

1.ตาก เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ สามเงา และบ้านตาก รวม 6 ตำบล 33 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,419 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

2. กาฬสินธุ์ เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 9 อำเภอ ได้แก่ เมืองกาฬสินธุ์ ร่องคำ ฆ้องชัย ยางตลาด กมลาไสย สามชัย ท่าคันโท หนองกุงศรี และสหัสขันธ์ รวม 34 ตำบล 149 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,573 ครัวเรือน ระดับน้ำเพิ่มขึ้น

3. ยโสธร เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ ป่าติ้ว เมืองยโสธร และค้อวัง รวม 3 ตำบล 7 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 40 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

4.อุบลราชธานี เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 9 อำเภอได้แก่ เมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ ม่วงสามสิบ เดชอุดม ตระการพืชผล เขื่องใน เหล่าเสือโก้ก ตาลสุม และดอนมดแดง รวม 57 ตำบล 298 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 10,836 ครัวเรือน ระดับน้ำเพิ่มขึ้น

5. ปราจีนบุรี เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ ประจันตคาม และกบินทร์บุรี รวม 3 ตำบล 5 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 95 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

สำหรับภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำลดลงเกือบทุกพื้นที่ ยังคงมีที่จังหวัดกาฬสินธุ์และอุบลราชธานี ที่มีระดับน้ำเพิ่มขึ้น

ส่วนการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT”.-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Source link