ข่าวสารกรุงเทพฯ

ทบ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 71 พรรษา – สำนักข่าวไทย อสมท


กองทัพบก 27 ก.ค.-ผบ.ทบ. นำคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูงตักบาตร ถวายพระพรชัย กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 71  พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 71 พรรษา  28 กรกฎาคม 2566 โดยมี พล.ต.หญิงพิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกและผู้บังคับบัญชาชั้นสูงร่วมพิธี กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหารจำนวน 99 รูป   บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5    

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินไทย  ว่า ข้าพเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตน เป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป

ผุ้บัญชาการทหารบก ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดโสมนัสราชวรวิหาร จำนวน 10 รูป พิธีไถ่ชีวิตกระบือถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีมอบบัตรประจำตัวสัตว์ โดยไถ่กระบือ จำนวน 6 ตัว ส่งมอบให้แก่ กรมการสัตว์ทหารบก เพื่อนำไปเลี้ยงดู และนำเข้าโครงการเกษตรรวมใจ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก จากนั้นผู้บัญชาการทหารบกและคณะผู้บังคับบัญชา ได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมบริจาคโลหิต ที่ห้องรับรอง 211-213 อาคาร 2 ชั้น 1 กองบัญชาการกองทัพบก

 ทั้งนี้ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างร่วมใจกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน กองทัพบกในฐานะหน่วยงานความมั่นคงที่มีภารกิจสำคัญสูงสุด คือ การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   จึงพร้อมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งในส่วนกลางและหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกทั่วประเทศ อาทิ การบริการทางการแพทย์ การบริจาคโลหิต กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รวมทั้งการจัดนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณอย่างสมพระเกียรติและสง่างาม  

กองทัพบกได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา ระหว่างวันที่ 18 ก.ค. – 4 ส.ค. 66 ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กองทัพบกได้ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่า น้อมนำพระบรมราโชบายมาสู่การปฏิบัติ โดยร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ประกอบด้วย การสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”โดยทำความสะอาดชุมชน พื้นที่สาธารณะ แหล่งน้ำลำคลองทั่วประเทศ กองทัพบกขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมถวายพระพรชัยมงคล แสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้.-สำนักข่าวไทย 


ดูข่าวเพิ่มเติมSource link