ข่าวสารกรุงเทพฯ

ทร.เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชม. – สำนักข่าวไทย อสมท
กรุงเทพฯ 3 ต.ค. – กองทัพเรือ เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน เดือดร้อนโทร. 1696 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

พลเรือเอก วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง เสนาธิการทหารเรือ / เสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย และจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการรับฟังการบรรยายสรุป ตรวจความพร้อมด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ ในการช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณภัย ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ และความพร้อมของหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำ กรมอู่ทหารเรือ ณ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช และพื้นที่เสี่ยงชุมชนดุสิตนิมิตใหม่ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

จากสถานการณ์ที่มีฝนฟ้าคะนองกระจายในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายบริเวณ เสนาธิการทหารเรือ / เสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ จึงมีดำริให้ตรวจสอบความพร้อมของหน่วยในการให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์ โดยได้ตรวจเยี่ยมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้หน่วยมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่า กองทัพเรือจะอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ และหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอุทกภัยและวาตภัย ในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุ ทั้งนี้ สภาพอากาศในช่วงเดือนตุลาคม 2566 ประเทศไทยจะมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจายเป็นแห่งๆ กับมีฝนตกหนักเป็นบางแห่ง ซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น และอาจล้นเขื่อนแนวป้องกัน รวมทั้งทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ โดยประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน สามารถแจ้งเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากกองทัพเรือ ได้ที่สายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ 1696 ตลอด 24 ชั่วโมง. – สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม
Source link