ข่าวสารกรุงเทพฯ

“นพดล” ห่วง คนไทยใน “เล่าก์ก่าย” ขอให้ กต. เร่งช่วยอพยพคนกลับไทยโดยเร็ว


HamburgerSource link