ข่าวสารกรุงเทพฯ

“นฤมล”เผย ทีมไทยแลนด์ เดินหน้ายกระดับรายได้เกษตรกรไทยอย่างเป็นรูปธรรม ดันส่งออกสินค้าเกษตรนำร่องไทย-จีน
“นฤมล”เผย ทีมไทยแลนด์ เดินหน้ายกระดับรายได้เกษตรกรไทยอย่างเป็นรูปธรรม ดันส่งออกสินค้าเกษตรนำร่องไทย-จีน ด้าน ปตท.ส่ง GML จับมือ อ.ต.ก.ยกระดับโลจิสติกส์

วันนี้ (23 พ.ย.) ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย เปิดเผยว่า ตามนโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกของท่านนายกฯ เศรษฐา ในเรื่องของการขนส่งสินค้าเกษตรทางรางจากไทยลาว เข้าจีน และต่อไปยังยุโรป ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ถือเป็นผลงานของ #ทีมไทยแลนด์ โดยกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ อตก.และ ปตท.

“โดยเป้าหมายของ #ทีมไทยแลนด์ คือ การใช้การตลาดนำการผลิต ขยายตลาดสินค้าเกษตร เพื่อนำข้อมูลความต้องการสินค้าเกษตรมาวางแผนการผลิต เพื่อยกระดับรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรไทย ซึ่งส่งผลต่อการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น โดย #ทีมไทยแลนด์ ได้วางแผนครอบคลุมถึงระบบโลจิสติกส์ ดำเนินการส่งสินค้าเกษตรผ่านระบบการขนส่งทางรถไฟไทย-จีน ซึ่งสอดรับกับโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ One Belt One Road หรือ แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมทางบกของจีน ที่ผลักดันการเชื่อมโยงและเส้นทางการค้าระหว่างประเทศสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเบื้องต้น อ.ต.ก. จะดำเนินการจัดส่งข้าวหอมมะลิ ลำไยสด ลำไยอบแห้ง นำร่องไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านการขนส่งทางรางดังกล่าว”

ศาสตราจารย์นฤมล กล่าวต่อว่า ปตท.โดยบริษัทลูก GML ได้ร่วมมือกับพันธมิตรในการขนส่งสินค้าไทยไปยังประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนลาว กัมพูชา สำหรับความร่วมมือนี้ GML และ อ.ต.ก. จะนำศักยภาพของทั้ง 2 องค์กรมาสนับสนุนการขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคของไทย ผ่านระบบขนส่งทางรางไปยังประเทศเป้าหมาย โดย GML จะบริหารจัดการระบบการขนส่งทางรางให้มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนที่แข่งขันได้ และ อ.ต.ก. จะเป็นผู้จัดหาสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งออกและกระจายสินค้าของประเทศไทยสู่ประเทศเป้าหมาย ได้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธรัฐรัสเซีย รวมทั้งประเทศในกลุ่มยุโรป เอเชียกลาง และตะวันออกกลาง โดยในช่วงเดือน ธ.ค.นี้ จะมีการไปรับตู้สินค้าทางการเกษตรจากไทยที่สถานีรถไฟเมืองเฉิงตูSource link