ข่าวสารกรุงเทพฯ

“นฤมล” หารือคณะหอการค้าไทย-จีน เผย ฝ่ายจีนสนใจลงทุนในไทยเพิ่ม มูลค่ากว่า 6 หมื่นล้าน
“นฤมล” หารือคณะหอการค้าไทย-จีน เผย นักธุรกิจจีนเชื่อมั่นนโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล ให้ความสนใจลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง มูลค่าการลงทุนมากกว่าหกหมื่นล้านบาท

ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทยหารือเรื่องความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนกับประเทศจีน และการเพิ่มพูนความสันพันธ์กับภาคเอกชน กับคณะหอการค้าไทย-จีน ประกอบด้วย นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการ นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ นายสรสินธุ ไตรจักรภพ และ นายประสงค์ เอาฬาร รองประธาน นายถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์ และนายกิตติพงศ์ พุทธพรมงคล รองเลขาธิการเข้าร่วม


ผู้แทนการค้า เปิดเผยว่า ทางคณะหอการค้าไทย-จีน รายงานว่า ภาคเอกชนจีนให้ความสนใจเข้ามาลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากนโยบายสนับสนุนทางการค้าของรัฐบาล ร่วมถึงการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ทำให้นักลงทุนจีนเกิดความเชื่อมั่น ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีนักธุรกิจจีนรายใหญ่ๆ เข้ามาลงทุนทำธรุกิจในประเทศไทย กว่า 300 ราย มูลค่าการลงทุนกว่าหกหมื่นล้านบาท โดยอุตสาหกรรมที่จีนให้ความสนใจอันดับต้นๆ คือ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะการเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยคาดการณ์ว่า จะมีมูลค่าการลงทุนกว่า 50,000 ล้านบาท ส่วนมากจะอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้น ยังมีผู้ประกอบการ SMEs กว่าพันราย ได้เข้ามาทำธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีของจีนกับประเทศไทย และความเชื่อมั่นต่อนโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลไทย โดยทุกเดือนจะมีนักลงทุนจากประเทศจีนเดินทางมาหารือกับคณะหอการค้าไทย-จีน และทุกๆ ครั้ง จะมีการตัดสินใจลงทุนในประเทศไทยเกิดขึ้น

ผู้แทนการค้า กล่าวว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับจีน โดยเน้นย้ำให้รัฐบาลทำงานร่วมกับคณะหอการค้าไทย-จีน เป็นทีมไทยแลนด์ เพื่อส่งเสริมการลงทุน และอำนวยความสะดวกด้านการค้า ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งให้ขยายผลการหารือการค้าการลงทุนหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเชิญชวนนักลงทุนจีนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย อะไรที่เป็นสามารถอำนวยความสะดวกได้ ให้เร่งดำเนินการ อย่าให้เป็นอุปสรรคต่อนักลงทุนSource link