ข่าวสารกรุงเทพฯ

ป้ายบอกทาง อ่านว่าอะไร – สำนักข่าวไทย อสมท
พิษณุโลก 26 ก.ย. – งงไหม ป้ายบอกทางเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า Wat Chan Thawan Ok

ป้ายดังกล่าวตั้งอยู่ริมถนนทางหลวง พิษณุโลก-นครสวรรค์ หรือถนนสีหราชเดโชชัย อ.เมือง จ.พิษณุโลก จุดป้ายอยู่บริเวณสัญญาณไฟจราจร พบว่าเป็นป้ายสีน้ำเงิน มีทั้งหมด 3 ป้าย ข้อความเขียนถึงเส้นทางไป วัดจุฬามณี วัดจันทร์ตะวันตก และวัดจันทร์ตะวันออก แต่เมื่อมาอ่านภาษาอังกฤษของแต่ละป้ายต้องมาสะดุด ที่ป้ายล่างสุด Wat Chan Thawan Ok

ผู้สื่อข่าวไปตามทางจนถึงวันจันทร์ตะวันออก กลับไม่พบป้ายภาษาอังกฤษอีก ได้พบนักท่องเที่ยวเป็นคนไทยที่ไปอยู่สหรัฐมานานกว่า 40 ปี จึงลองถามว่า Wat Chan Thawan Ok จะเข้าใจความหมายหรือไม่ ได้คำตอบว่า ต่างชาติไม่น่าจะเข้าใจว่าวัดจันทร์ตะวัน โอเค (Wat Chan Thawan Ok ) ที่เขียนไว้อย่างแน่นอน อยากแนะนำว่า เมื่อเป็นวัดก็ควรเขียนให้เป็นวัด ควรจะมีคำว่า temple หรือ ตะวันออก ก็เขียนคำว่า east (ทิศตะวันออก) น่าจะเข้าใจมากกว่า เขียนลักษณะทับศัพท์อ่านตามภาษาไทย คนไทยอาจจะเข้าใจ แต่หากสื่อสารกับชาวต่างชาติ คงไม่รู้เรื่อง แต่อาจไม่ใช่สาระสำคัญอะไร เพราะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา มักมีเป้าหมายในการเดินทางมาท่องเที่ยวอยู่แล้ว และเมื่อต้องการท่องเที่ยวตามวัด จังหวัดใด ก็มักจะค้นหาข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้ว ชื่อป้ายถนนที่บอกทาง อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สามารถเดินทางมาได้สะดวก รวดเร็ว ง่ายมากขึ้นก็เท่านั้น

นอกจากนี้ยังมีอีกป้าย ก่อนเข้าเมืองพิษณุโลก เขียนว่า Ton We ป้ายแยกนี้จะแปลว่ายังไง

สอบถาม ว่าที่ร้อยตรีอวิรุทธิ์ ทับทิมแท้ ผู้อำนวยการแขวงการทางหลวงพิษณุโลก ที่ 1 กล่าวว่า ป้ายแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวติดแบบนี้มานานกว่า 10 ปีแล้ว เขียนตาม dictionary แต่หากเกิดความสับสน เจ้าหน้าที่ไปสอบถามทางวัดจันทร์ตะวันออกว่าเขียนอย่างไร ก็ได้ใจความว่า Wat Chan Thawan Ork ซึ่งทางแขวงการทางจะปรับเปลี่ยนใหม่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวไม่สับสน
ส่วน “TON WE” นั้น ก็จะให้เปลี่ยนเป็น “TON WA” ต่อไป. – สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม
Source link