ข่าวสารกรุงเทพฯ

ผู้ว่าฯ กทม. ส่งมอบความห่วงใยถึงมือชาวชุมชนลาดพร้าวและวังทองหลาง

(4 มี.ค.64) เวลา 16.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และภริยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่เขตลาดพร้าว และเขตวังทองหลาง โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พญ.วันทนีย์ วัฒนะ นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้นำสิ่งของที่ได้รับมอบจากผู้มีจิตศรัทธามาแจกจ่ายแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ ทั้ง 50 สำนักงานเขต โดยวันนี้ได้ลงพื้นที่บริเวณโดมโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า เขตลาดพร้าว มอบจักรยานแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คัน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กก. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1 ลัง และน้ำตาลทราย 1 กก. ให้แก่ประชาชนที่เดินทางมารับด้วยตนเอง จำนวน 360 ครัวเรือน และชุมชนหลังวัดลาดปลาเค้า จำนวน 144 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 504 ครัวเรือน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้พิการที่อาศัยอยู่ในชุมชน และมอบสิ่งของแก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 6 ราย

จากนั้นเวลา 18.30 น. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่บริเวณชุมชนเทพลีลา เขตวังทองหลาง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในชุมชนเทพลีลา ที่เดินทางมารับด้วยตนเอง จำนวน 404 ครัวเรือน และลงพื้นที่พบปะทักทาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในชุมชนเทพลีลา จำนวน 250 ครัวเรือน และครอบครัวนอกชุมชนเทพลีลา จำนวน 56 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 710 ครัวเรือน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้พิการที่อาศัยอยู่ในชุมชน และมอบสิ่งของแก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครคำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สำหรับประชาชนที่เดินทางมารับสิ่งของด้วยตนเอง จะมีการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ จัดระเบียบโดยแจกบัตรคิว กำหนดจุดนั่งรอ และเข้าแถวรับสิ่งของ โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งแจกแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ประชาชนที่เดินทางมารับสิ่งของดังกล่าวอีกด้วย ซึ่งสิ่งของที่นำมามอบให้แก่ประชาชนได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด

 

เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ประธานชุมชน ผู้แทนชุมชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” เพื่อหารือรับฟังปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่เขตลาดพร้าว ซึ่งปัญหาที่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และต้องการให้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและลอกท่อระบายน้ำ เพิ่มบาทวิถี ปรับปรุงถนนภายในชุมชน สร้างคันชะลอความเร็ว ยกซากรถ จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายและจัดระเบียบสายสื่อสาร ส่วนในพื้นที่เขตวังทองหลาง ปัญหาของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนได้รับความเดือดร้อน และต้องการให้กรุงเทพมหานครดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ ขอบาทวิถี แก้ไขปัญหาการจราจร และการจอดรถในซอยรามคำแหง 53 ปัญหาน้ำท่วมขังและลอกท่อระบายน้ำ ปรับปรุงผิวการจราจร

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขตในพื้นที่ประสานสถานีตำรวจนครบาลในท้องที่ สำรวจตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน รวมถึงอำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนต่อไป
แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/hotnews/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQyNjMyMg==