ข่าวสารกรุงเทพฯ

ผู้ว่าฯ กทม. ส่งมอบความห่วงใยอย่างต่อเนื่อง ถึงมือประชาชนย่านคลองสานและธนบุรี

(8 มี.ค.64) เวลา 16.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และภริยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่เขตคลองสาน และเขตธนบุรี โดยมี พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้นำสิ่งของที่ได้รับมอบจากผู้มีจิตศรัทธามาแจกจ่ายแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ ทั้ง 50 สำนักงานเขต โดยวันนี้ได้ลงพื้นที่บริเวณโดมโรงเรียนวัดทองเพลง เขตคลองสาน มอบจักรยานแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คัน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กก. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1 ลัง และปลากระป๋อง ให้แก่ประชาชนในชุมชนวัดทองเพลง จำนวน 330 ครัวเรือน และชุมชนวนาวรรณ จำนวน 520 ครัวเรือน ที่เดินทางมารับด้วยตนเอง และลงพื้นที่พบปะทักทาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณซอยเจริญนคร 17 จำนวน 51 ครัวเรือน และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ และมอบสิ่งของแก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 1 ราย ต่อมาเวลา 18.00 น. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่บริเวณโรงเรียนวัดบางสะแกใน เขตธนบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตธนบุรี ที่เดินทางมารับด้วยตนเอง จำนวน 350 ครัวเรือน และลงพื้นที่พบปะทักทาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในชุมชนวัดบางสะแกใน จำนวน 63 ครัวเรือน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน และมอบสิ่งของแก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครคำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สำหรับประชาชนที่เดินทางมารับสิ่งของด้วยตนเอง จะมีการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ จัดระเบียบโดยแจกบัตรคิว กำหนดจุดนั่งรอ และเข้าแถวรับสิ่งของ โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งแจกแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ประชาชนที่เดินทางมารับสิ่งของดังกล่าวอีกด้วย

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ประธานชุมชน ผู้แทนชุมชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” เพื่อหารือรับฟังปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่เขตคลองสาน ซึ่งปัญหาที่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และต้องการให้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ การขุดลอกลำกระโดง ปัญหาพื้นผิวการจราจรขรุขระ ปัญหาสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบ และการขุดลอกคลองต้นไทร ส่วนในพื้นที่เขตธนบุรี ปัญหาของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนได้รับความเดือดร้อน และต้องการให้กรุงเทพมหานครดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ ขอติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมในชุมชน ขอติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมบริเวณจุดเสี่ยง การจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารตามตรอกซอกซอยในชุมชน ปัญหาเขื่อนกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารั่ว และประตูน้ำปากคลองวัดกัลยาณ์เสีย ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำเข้าคลองได้ และติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ์ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตในพื้นที่ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หากไม่มีข้อติดขัดให้เร่งดำเนินการทันที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนต่อไป

 

 

—– (จิรัฐคม…สปส.รายงาน)

ที่มา http://www.prbangkok.com/th/hotnews/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQyMTQyMg==