ข่าวสารกรุงเทพฯ

พิชาย ซัดเพื่อไทย อย่าจมในวังวนพาทักษิณกลับบ้าน แต่ต้องจริงใจกับประชาชน


พิชาย ซัดเพื่อไทย อย่าจมในวังวนพาทักษิณกลับบ้าน แต่ต้องจริงใจกับประชาชน

6. เมื่อดีลล้ม การกลับประเทศก็ต้องเลื่อนออกไป รัฐบาลข้ามขั้วก็มืดมัวลง บทเรียนครั้งนี้น่าจะทำให้แกนนำของพรรคต้อง “คิดใหม่ ทำใหม่” เสียที ตามคำขวัญเดิมของพรรคไทยรักไทย 

การจมอยู่ในวังวนความคิดเดิมที่เล่นการเมืองแบบเกมอำนาจ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อนำทักษิณกลับบ้านที่ครอบงำความคิดของแกนนำพรรคมาหลายปี ควรถึงเวลาเลิกได้แล้ว และหันมาพัฒนาทิศทางใหม่ให้พรรคมีความเป็นสถาบันการเมืองที่เชื่อมโยงกับประชาชนอย่างจริงใจ แทนที่จะอาศัยมวลชนเป็นเครื่องมือต่อรองเพื่อเป้าหมายบางอย่าง    

7. หากพรรคเพื่อไทยคิดว่ายังมีช่องทางใดที่จะชักชวน สส. จากพรรคอื่นๆ มาสนับสนุนคุณเศรษฐาให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่ 4 สิงหาคมได้ ก็ทำไป 

แต่หากคิดว่า ไร้ความสามารถและอับจนหนทางแล้ว ก็ควรคืนสิทธิการเป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลให้แก่พรรคก้าวไกลเสียเถอะ  

และควรปฏิบัติตามทิศทางที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการ นั่นคือ สนับสนุนญัตติของพรรคก้าวไกลในการยกเลิกมติอัปยศในวันที่ 19 ก.ค. ที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ และคืนสิทธิการเสนอชื่อการเป็นนายกรัฐมนตรีแก่คุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์  

รวมทั้งสนับสนุนญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อยกเลิกมาตรา 272 ซึ่งจะทำให้ สว. สิ้นอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรี  และสภาผู้แทนราษฎรจะได้มีอำนาจเต็มในการเลือกนายกรัฐมนตรีเสียที 

กระบวนการนี้ใช้เวลาน่าจะประมาณ 1-2 เดือนก็น่าจะเสร็จ จากนั้นก็จะได้เลือกนายกรัฐมนตรีตามครรลองอันชอบธรรมของระบอบประชาธิปไตยเสียที

ที่มา FB : พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ตSource link