ข่าวสารกรุงเทพฯ

รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กระทรวงแรงงาน ชวนคนไทยหาไอเดียสร้างรายได้เสริม ที่งาน “อาชีพอิสระ เพื่อคนไทยมีงานทำ”


09/08/2566

พิมพ์

 

กระทรวงแรงงาน ชวนคนไทยหาไอเดียสร้างรายได้เสริม ที่งาน “อาชีพอิสระ เพื่อคนไทยมีงานทำ”

กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เตรียมจัดงาน “อาชีพอิสระ เพื่อคนไทยมีงานทำ”ส่งเสริมคนไทยทุกช่วงวัยสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ เชิญผู้สนใจพบกันที่กระทรวงแรงงาน วันที่ 18 ส.ค. นี้

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้คนไทยทุกกลุ่มมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ โดยส่งเสริมการมีงานทำทั้งด้านการให้บริการจัดหางานในประเทศ การไปทำงานต่างประเทศ รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระมาโดยตลอด แต่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิต การทำงาน และรายได้ของประชาชนจำนวนมาก ทำให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงทัศนคติต้องการแสวงหาความมั่นคงทางรายได้เพิ่มขึ้นและเชื่อว่าการมีรายได้จากงานประจำทางเดียวไม่แน่นอนอีกต่อไป เกี่ยวกับเรื่องนี้รัฐบาลไม่นิ่งนอนใจ และพร้อมส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน   มีแนวทางในการประกอบอาชีพที่ 2 หรืออาชีพที่ 3 กระทรวงแรงงานจึงมีกำหนดจัดงาน “อาชีพอิสระ เพื่อคนไทยมีงานทำ” ให้ประชาชนทุกช่วงวัยที่มีความสนใจประกอบอาชีพอิสระได้เข้าถึงบริการภาครัฐโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน เปิดโลกทัศน์ด้านอาชีพ ให้ได้รู้จักอาชีพใหม่ ๆ ในยุคปัจจุบัน โดยมีการทดลองฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ เพื่อจุดประกายความคิดให้สามารถเลือกอาชีพเสริมที่มีความชอบ ความถนัด และเหมาะสมกับตนเอง จนสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัว หรืออาจประสบความสำเร็จจนกลายเป็นอาชีพหลักต่อไปได้

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การเสวนาโดยผู้นำกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่มีความเข้มแข็งเป็น Best Practice การมอบโล่รางวัลแก่กลุ่ม Best Practice และการมอบเกียรติบัตรแก่ครูแนะแนวที่เป็นอาสาสมัครเครือข่ายการแนะแนวอาชีพของกรมการจัดหางาน การสาธิต/ฝึกปฏิบัติการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 50 อาชีพ การแสดงผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่มีความเข้มแข็งเป็น Best Practice และสินค้าของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 50 กลุ่ม  การให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจฟู้ดทรัค พร้อมทั้งการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โดย Food Truck และแฟรนไชส์ จำนวน 10 ร้านค้า และกิจกรรม LIVE สด การจำหน่ายสินค้าของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านจากทั่วประเทศ

“เหตุผลสำคัญของการจัดงานอาชีพอิสระ เพื่อคนไทยมีงานทำ คือ เราต้องการให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน มองเห็นโอกาสจากการมีอาชีพเสริม โดยนำกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่มีความเข้มแข็งจนประสบความสำเร็จเป็น Best Practice มาให้ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ ให้กับประชาชนที่ต้องการหาแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพเสริม และกลุ่มรับงานไปทำที่บ้านกลุ่มอื่น ๆ ควบคู่กับการให้พื้นที่กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน   ที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางานได้มีโอกาสจำหน่ายสินค้าสร้างรายได้ และประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เพื่อให้กลุ่มมีความเจริญเติบโตมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ จนอาจก้าวขึ้นมาเป็นกลุ่ม Best Practice เป็นต้นแบบในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่กำลังมองหาไอเดียสร้างรายได้หน้าใหม่ต่อไป” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

ทั้งนี้ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกคนที่กำลังมองหาไอเดียในการประกอบอาชีพอิสระ ร่วมงาน “อาชีพอิสระ เพื่อคนไทยมีงานทำ” ที่จะจัดขึ้น ณ อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 2 กรมการจัดหางานSource link