ข่าวสารกรุงเทพฯ

รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รัฐบาลผลักดันผู้ประกอบการไทยใช้ FTA เต็มศักยภาพ ห้าเดือนแรกใช้สิทธิ 77% มูลค่ารวม 3.3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ


11/08/2566

พิมพ์

 

รัฐบาลผลักดันผู้ประกอบการไทยใช้ FTA เต็มศักยภาพ ห้าเดือนแรกใช้สิทธิ 77% มูลค่ารวม 3.3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

รัฐบาลผลักดันการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าผ่าน FTA สำเร็จ หนุนยอดส่งออกสินค้าผลไม้ไทยขยายตัว โดยเฉพาะมะพร้าว พร้อมวางแนวทางกระตุ้นตลาดสินค้าแฟร์เทรดในสวิตเซอร์แลนด์ เพิ่มตลาดที่มีศักยภาพ

วันนี้ (11 สิงหาคม 2566) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลผลักดันการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าสำหรับการส่งออกภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) มาอย่างต่อเนื่องจนเห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรม โดยยอดใช้สิทธิฯ 5 เดือนแรกของปี 2566 สูงถึงร้อยละ 76.70 มูลค่ารวม 33,455.12 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสินค้าผลไม้ไทยได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะสินค้ามะพร้าว พร้อมกันนี้ รัฐบาลได้ขยายตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ เพิ่มช่องทางส่งออกสินค้าไทยมากขึ้น โดยมีแผนส่งขายข้าวในตลาดสวิตเซอร์แลนด์ 

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ รายงานภาวะการส่งออกภายใต้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก FTA ในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2566 จำนวน 12 ฉบับ จากทั้งหมด 14 ฉบับ มีมูลค่ารวม 33,455.12 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสินค้าผลไม้ไทยยังคงได้รับความนิยมและมีการส่งออกผ่าน FTA จำนวนมาก โดยเฉพาะจากจีน ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ซึ่งในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 สินค้ามะพร้าว (ทั้งกะลา) เป็นหนึ่งในสินค้าผลไม้จากไทยที่มีการขยายตัวสูงในจีน มีมูลค่าการส่งออกถึง 187.91 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 26.96 จากช่วงเดียวกันของปี 2565 และจีนมีการนำเข้าสินค้ามะพร้าวจากไทยมากเป็นอันดับที่ 1 โดยการใช้สิทธิฯ ภายใต้ ACFTA ทำให้ไทยได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าจีนเหลือร้อยละ 0 จากเดิมที่จะต้องเสียภาษีถึงร้อยละ 60 

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้วางแนวทางส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม หรือ แฟร์เทรด (Fair Trade) ซึ่งเป็นขบวนการส่งเสริมการพัฒนาระบบการค้าที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืน โดยตลาดแฟร์เทรดในสวิตเซอร์แลนด์ได้รับความนิยมและมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง กระทรวงพาณิชย์จึงได้วางแนวทางผลักดันสินค้าไทยที่มีศักยภาพในการเจาะตลาดสินค้าแฟร์เทรดในสวิตเซอร์แลนด์ โดยเฉพาะสินค้าข้าว ซึ่งมีคุณภาพและรสชาติเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในสวิตเซอร์แลนด์เป็นอย่างดี จึงถือเป็นโอกาสทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการไทย

“รัฐบาลมุ่งมั่นเจรจายกระดับ FTA เดิม และจัดทำ FTA เพิ่มเติมกับประเทศคู่ค้าใหม่ รวมทั้งเสาะหาตลาดใหม่ที่มีศักยภาพและเป็นโอกาสให้ชาวไทย เพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ส่งออกไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยเห็นผลสำเร็จจากตัวเลขการส่งออกและยอดการใช้สิทธิฯ ซึ่งเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้ รัฐบาลยังคงเดินหน้าขยายตลาดที่มีศักยภาพ รองรับการส่งออกสินค้าไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมั่นว่า สินค้าไทยมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ประกอบกับแนวทางที่รัฐบาลวางรากฐานไว้อย่างมั่นคงนี้ จะช่วยผลักดันการส่งออกสินค้าไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป” นางสาวรัชดาฯ กล่าวSource link