ข่าวสารกรุงเทพฯ

รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-สถาบันการบินพลเรือน จัดโครงการ “ตู้การบินปันฝัน”


ด้านเศรษฐกิจ


title

สถาบันการบินพลเรือน จัดโครงการ “ตู้การบินปันฝัน”

สถาบันการบินพลเรือน จัดโครงการ “ตู้การบินปันฝัน”

 

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะเป็นหน่วยงานผลิตและพัฒนาบุคลากรการบินเพื่อสนับสนุนและพัฒนากิจการการบินของประเทศ จัดโครงการ “ตู้การบินปันฝัน” โดยมี นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวให้กำลังใจพนักงานและนักศึกษา จำนวน 15 คน ที่ร่วมเป็นจิตอาสาโครงการฯ ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ สบพ. กรุงเทพฯ 

 

โครงการ “ตู้การบินปันฝัน” ถือเป็นโครงการหลักที่ สบพ. จัดขึ้นเพื่อแสดงความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ด้านการบิน ให้เข้าใจได้ง่าย ทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ และมีความฝันอยากจะมีอาชีพเกี่ยวกับด้านการบินในอนาคต และสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานสถาบันการบินพลเรือนในการแบ่งปันความฝันด้านการบินให้กับเด็กๆ ซึ่งได้จัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ซึ่งในวันแรกได้มีการประกอบตู้การบินปันฝัน และทำความรู้จักกับนักเรียน โดย สบพ. ได้เข้าไปทำสาธารณะประโยชน์ให้กับโรงเรียนที่มีนักเรียนขาดแคลนด้านทุนทรัพย์ และปลูกฝังให้รักการเรียน โดยใช้ความสามารถหลักขององค์กรนำความรู้ด้านการบิน สร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อด้านการบินในอนาคต

 

นอกจากนั้นในกิจกรรมวันที่ 2 ของโครงการ “ตู้การบินปันฝัน” ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 นางสาววรินทร  เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและพัฒนาธุรกิจการบิน รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพนักงานจากสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ และศูนย์ฝึกการบิน เข้าร่วมกิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพด้านการบิน การวาดภาพเครื่องบิน มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์กีฬา ตลอดจนการมอบของขวัญจากพี่สู่น้อง และการแจกของรางวัลให้กับน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ได้มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มให้คณะครู นักเรียน และคณะนายทหารชุมชนสัมพันธ์จากค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี ที่นำคณะมาร่วมให้บริการในการจัดกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของ สบพ. ที่ให้ความสำคัญกับนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ขอบชายแดน ที่ยังมีความต้องการการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจจากนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน  อันจะเป็นการสร้างเสริมให้นักศึกษาได้มีการแบ่งปัน สร้าง Service Mind ร่วมจัดกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนให้ได้รับประโยชน์ และสร้างความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ที่ สบพ.ได้เลือกเป็นโรงเรียนสำหรับจัดกิจกรรมในปีนี้  นอกจากนี้ สบพ. ยังมีกิจกรรมและโครงการต่างๆ อีกมากมาย โดยสามารถติดตามและรับชมกิจกรรมดีๆ ของ สบพ. ได้ทาง www.catc.or.th และทาง Facebook : CATC Thailand 


อัลบั้มภาพ

title

ข่าวที่เกี่ยวข้องSource link