ข่าวสารกรุงเทพฯ

รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-สธ. รับมอบเงินบริจาค 30 ล้านบาท สนับสนุนการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษ รพ.สวรรค์ประชารักษ์


ด้านสังคม


title

สธ. รับมอบเงินบริจาค 30 ล้านบาท สนับสนุนการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษ รพ.สวรรค์ประชารักษ์

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ คุณสาลินี คุวานันท์ ผู้มีจิตศรัทธามอบเงินบริจาค จำนวน 30 ล้านบาท สนับสนุนการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว จังหวัดนครสวรรค์ ช่วยเสริมศักยภาพการบริการผู้ป่วยใน

          ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ คุณสาลินี คุวานันท์ ผู้มีจิตศรัทธามอบเงินบริจาค จำนวน 30 ล้านบาท สนับสนุนการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว จังหวัดนครสวรรค์ ช่วยเสริมศักยภาพการบริการผู้ป่วยใน และการขยายบริการขั้นสูงรองรับประชาชนในเขตสุขภาพที่ 3

          วันนี้ (22 สิงหาคม 2566) ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับมอบเงินบริจาคพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ คุณสาลินี คุวานันท์ ที่บริจาคเงินจำนวน 30 ล้านบาท สนับสนุนการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษ 6 ชั้น โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว จังหวัดนครสวรรค์ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ คุณมาริษา คุวานันท์ ที่สมทบทุนจำนวน 20 ล้านบาท ในการก่อสร้างอาคารรังสีรักษา 2 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมี แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ร่วมในพิธี

          นายแพทย์โอภาสกล่าวว่า โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ของเขตสุขภาพที่ 3 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี ได้มีแผนย้ายไปที่ทำการแห่งใหม่บริเวณเขาเขียว ภายในเดือนมีนาคม 2567 เพื่อขยายศักยภาพการบริการศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellence Center) 5 ด้าน ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ ทารกแรกเกิด อุบัติเหตุ และการปลูกถ่ายอวัยวะ ช่วยลดการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 90 สำหรับอาคารผู้ป่วยพิเศษ 6 ชั้น ใช้งบประมาณก่อสร้างจากเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 190 ล้านบาท ประกอบด้วยห้องพิเศษ 90 ห้อง ห้อง VIP 10 ห้อง โดยแต่ละชั้นแบ่งเป็น ห้องพิเศษ 18 ห้อง และห้อง VIP 2 ห้อง แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ช่วยให้ผู้ป่วยและญาติที่เข้ารับบริการประเภทผู้ป่วยในได้รับความสะดวกมากขึ้น

          “ในนามกระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณผู้บริจาคเป็นอย่างมากที่สนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ช่วยสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะชาวนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงที่จะมารับบริการกับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รวมถึงยังเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วย”นพ.โอภาส กล่าว

 ************************************************** 22 สิงหาคม 2566

 


อัลบั้มภาพ

title

ข่าวที่เกี่ยวข้องSource link