ข่าวสารกรุงเทพฯ

รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัดฯ ณัฐพล ร่วมงานใหญ่ กระตุ้นยอดขาย SME ในงาน SME GP DAY : รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย


25/08/2566

พิมพ์

 

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเปิดงาน “SME-GP DAY รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย” ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2566 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และหน่วยงานพันธมิตร โดยมี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน และมีนายพีรพันธ์ คอทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร สสว. ร่วมเปิดงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวรายงานการจัดงาน ณ Hall 8 ชั้น LG ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ถือเป็นโอกาสทางการตลาดขนาดใหญ่ในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME แต่ที่ผ่านมามีเอสเอ็มอีเข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ไม่มากนัก ด้วยเหตุนี้ สสว. จึงได้จัดเตรียมระบบทะเบียนเอสเอ็มอี เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือ THAI-SME GP เพื่อให้เอสเอ็มอีได้เข้ามาลงทะเบียนกิจการและสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานมากกว่า 1,000,000 รายการ ซึ่งถือเป็นแหล่งสินค้าและบริการขนาดใหญ่ที่หน่วยงานภาครัฐจะได้ร่วมกันสนับสนุน อันจะเป็นฟันเฟืองหนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

การจัดงาน SME – GP Day ในวันนี้ เพื่อช่วยแก้ไขข้อจำกัด อุปสรรคต่าง ๆ ของเอสเอ็มอีผ่านการเชื่อมโยงคู่ค้าและพันธมิตร โดยมีผู้แทนส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมงาน เพื่อร่วมกันผลักดันการเชื่อมโยงคู่ค้าและพันธมิตรและก่อให้เกิดมูลค่าเชิงพาณิชย์ได้จริง ตามคำขวัญ THAI SME–GP ที่ว่า “รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย”

การจัดงานดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ SME ที่ขึ้นทะเบียนในระบบ Thai SME GP ได้มีโอกาสนำเสนอสินค้าและบริการพร้อมจำหน่ายให้กับภาครัฐแลเภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป และให้บริการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจสำหรับ SME โดยมีกิจกรรมหลัก คือ การจำหน่ายสินค้าจาก SME จำนวน 150 ราย และกิจกรรม Business Matching การให้บริการให้คำปรึกษากับ SME และการบรรยายให้ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจ เช่น เทรนด์การตลาดปี 2024 การคำนวณต้นทุนและเงินทุนหมุนเวียนในกิจการสำหรับ SME โอกาสและความท้าทายจากการทำ ESG, BCG เป็นต้นSource link