ข่าวสารกรุงเทพฯ

รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-“ชุมชนโดรนใจ” โครงการพัฒนาการเกษตรไทย ด้วยเทคโนโลยีโดรน


ทัน LINE ไทยคู่ฟ้า


title

“ชุมชนโดรนใจ” โครงการพัฒนาการเกษตรไทย ด้วยเทคโนโลยีโดรน

…..

โครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ) เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มุ่งพัฒนาความรู้และทักษะการประยุกต์ใช้และซ่อมบำรุง “โดรน” เพื่อการเกษตรแก่ชุมชนและเกษตรกรทั่วประเทศ

.

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:

– เกิดการประยุกต์ใช้โดรนเพื่อการเกษตรใน 500 ชุมชน

– สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 350 ล้านบาท

– เพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลของไทย สร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของประเทศ

– ส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างรายได้

.

ประชาชนทั่วไป สามารถร่วมอบรม / ติดตามข่าวสารและศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ) ได้ที่

– Facebook Page: depa Thailand

– โทร. 08 5125 1340 และ 08 2516 6224

.

อ่านเพิ่มเติม : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/74665

#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย

——————-

 </p>
</div><!--DETAIL-->  </div>

<div class=


อัลบั้มภาพ

title

ข่าวที่เกี่ยวข้องSource link