ข่าวสารกรุงเทพฯ

รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษกรัฐบาลเปิดเผยผลสำเร็จการเดินทางลงพื้นที่ด่านสะเดาของนายกฯ การหารือระหว่างผู้นำไทย-มาเลเซีย


โฆษกรัฐบาลเปิดเผยผลสำเร็จการเดินทางลงพื้นที่ด่านสะเดาของนายกฯ การหารือระหว่างผู้นำไทย-มาเลเซีย

เห็นผลการพัฒนาความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ความมุ่งมั่นร่วมกันเพื่อจะต่อยอดพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้ก้าวหน้า

วันนี้ (29 พ.ย. 2566) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การเดินทางลงพื้นที่ด่านสะเดา จังหวัดสงขลา ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  และได้เชิญ ดาโตะ เซอรี อันวาร์ อิบราฮิม (Dato’ Seri Anwar Ibrahim) นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย มาเยือนไทยเพื่อการเจรจาทำงาน (Working Visit) ลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โดยทั้งสองฝ่ายได้ผลักดันความร่วมมือด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 

ด้านโครงการก่อสร้างเชื่อมโยงชายแดน ทั้งสองฝ่ายมุ่งหวังจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการก่อสร้างถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมของมาเลเซียให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวให้เพิ่มพูน

 

ด้านการค้า ผู้นำไทยและมาเลเซียมุ่งมั่นที่จะผลักดันการค้าและการลงทุนให้ได้ตามเป้าหมาย และทางมาเลเซียจะเร่งรัดบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนระหว่างไทย-มาเลเซีย (MOU on Cross-Border Transport of Goods) และผลักดันให้หอการค้า (Chamber of Commerce) ที่อยู่ชายแดนเร่งติดตามผล

 

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังให้ความมั่นใจแก่มาเลเซียว่า โครงการ Landbridge ของไทยซึ่งเชื่อมระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก จะเป็นอีกทางเลือกของการขนส่งผ่านช่องแคบมะละกา และจะเป็นประโยชน์ต่อมาเลเซีย

 

ด้านการท่องเที่ยว มาเลเซียยินดีให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปยังมาเลเซีย พร้อมพิจารณาขับเคลื่อนความร่วมมือในเรื่องระบบคมนาคมขนส่งและการเดินทางในฝั่งมาเลเซียให้เพียงพอกับความต้องการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการไปมาหาสู่กันของพี่น้องชาวไทยและมาเลเซีย 

 

ด้านการเกษตร มาเลเซียพร้อมร่วมมือกับไทยขับเคลื่อนความร่วมมือด้านอาหารฮาลาล รวมถึงการกำหนดมาตรฐานและความถูกต้องของสินค้าและอาหารฮาลาล นอกจากนี้ อาหารฮาลาลยังเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหาร

 

ด้านความมั่นคงชายแดน ผู้นำไทยและมาเลเซียต่างให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการค้าสัตว์ป่าเถื่อนข้ามชายแดน โดยพร้อมทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและเข้มข้น พิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือต่อสู้กับการลักลอบค้าสัตว์ป่า และหยุดการลักลอบให้ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 

 

“นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าใจถึงบริบทของความสัมพันธ์ทวิภาคี ไทย-มาเลเซีย ที่มีความสำคัญในหลากหลายมิติ การพบกันของผู้นำไทยและมาเลเซีย ณ ด่านสะเดา จังหวัดสงขลา ในครั้งนี้ จึงเป็นการต่อยอด กระชับความสัมพันธ์ ซึ่งได้ส่งผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้าน ทั้งความเชื่อมโยง ด้านถนน สะพาน เปิดโครงการ One Stop Service ที่ด่านสะเดา จ. สงขลา ตกลงร่วมกันที่จะเพิ่มการค้าชายแดน สนับสนุนการท่องเที่ยว พัฒนาการเกษตร และความมั่นคง ระหว่างกัน ซึ่งทำให้เห็นความมุ่งมั่นของผู้นำทั้งสอง ไทย-มาเลเซีย ที่จะร่วมส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศ พร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายได้ผลประโยชน์ร่วมกันให้ก้าวหน้า” นายชัย กล่าวSource link