ข่าวสารกรุงเทพฯ

วันหยุด 2566 : วางแผนเตรียมพักผ่อน 2 ช่วงหยุดยาวในเดือนตุลาคม


เดือนตุลาคม วันหยุดยาว 2 ช่วง ใครรีบเตรียมวางแผนเดินทาง หรือพักผ่อน เช็กเลย! เดือนนี้มีวันหยุดราชการ หรือ วันหยุดยาวหรือไม่ พร้อมกับเช็กวันจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ รวมถึงวันสำคัญอื่นๆ

วันหยุดยาว 3 วัน 2 ช่วง

ช่วงวันที่ 13-15 ต.ค.2566 (หยุด ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)
ช่วงวันที่ 21-23 ต.ค.2566 (หยุด เสาร์-อาทิตย์-จันทร์)

ถนนคนเดินภูเก็ต หลาดใหญ่

ถนนคนเดินภูเก็ต หลาดใหญ่

ถนนคนเดินภูเก็ต หลาดใหญ่

วันหยุดราชการ-ธนาคาร-เอกชน 2 วัน

วันศุกร์ที่ 13 ต.ค.2566 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วันจันทร์ที่ 23 ต.ค.2566 วันปิยมหาราช

วันพระ 

วันเสาร์ที่ 7 ต.ค.2566 (แรม 8 ค่ำ เดือน 10) 
วันเสาร์ที่ 14 ต.ค.2566 (แรม 15 ค่ำ เดือน 10)
วันอาทิตย์ที่ 22 ต.ค.2566 (ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11)
วันอาทิตย์ที่ 29 ต.ค.2566 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) (วันออกพรรษา)

วันจ่ายเงินเดือนข้าราชการ

เงินเดือนข้าราชการ และ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ : เงินเข้าบัญชี 26 ต.ค.2566

ปฏิทินเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ 2566

ปฏิทินเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ 2566

ปฏิทินเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ 2566

เงินบำนาญรายเดือนของ ผู้รับบำนาญ : เงินเข้าบัญชี 24 ต.ค.2566

ปฏิทินเงินบำนาญข้าราชการรายเดือนของผู้รับบำนาญ 2566

ปฏิทินเงินบำนาญข้าราชการรายเดือนของผู้รับบำนาญ 2566

ปฏิทินเงินบำนาญข้าราชการรายเดือนของผู้รับบำนาญ 2566

เงินเดือนทหารกองประจำการ : เงินเข้าบัญชี 7 พ.ย.2566

ปฏิทินเงินเดือนทหารกองประจำการ 2566

ปฏิทินเงินเดือนทหารกองประจำการ 2566

ปฏิทินเงินเดือนทหารกองประจำการ 2566

อ่านข่าว : อัปเดตครึ่งปีหลัง! ปฏิทินวันจ่ายเงินเดือน ขรก. เงินบำนาญ เงินเดือนทหาร ออกวันไหน?

วันจ่ายเงินอุดหนุนบุตร

เงินเข้าบัญชี 10 ต.ค.2566

วันสำคัญอื่นๆ

1 ต.ค.2566 วันผู้สูงอายุสากล
2 ต.ค.2566 วันแห่งการไม่ใช้ความรุนแรง
4 ต.ค.2566 วันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย
5 ต.ค.2566 วันครูโลก / วันนวัตกรรมแห่งชาติ
6 ต.ค.2566 วันยิ้มโลก
7 ต.ค.2566 วันมะเร็งเต้านมสากล
9 ต.ค.2566 วันไปรษณีย์โลก
10 ต.ค.2566 วันสุขภาพจิตโลก

11 ต.ค.2566 วันเด็กหญิงสากล
12 ต.ค.2566 วันสายตาโลก
15 ต.ค.2566 วันล้างมือโลก
16 ต.ค.2566 วันอาหารโลก
17 ต.ค.2566 วันตำรวจ
15-23 ต.ค.2566 เทศกาลกินเจ

อาหารในช่วงเทศกาลกินเจ

อาหารในช่วงเทศกาลกินเจ

อาหารในช่วงเทศกาลกินเจ

21 ต.ค.2566 วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ / วันอาสามัครไทย
24 ต.ค.2566 วันสหประชาชาติ / วันโปลิโอโลก
29 ต.ค.2566 วันสะเก็ดเงินโลก 

31 ต.ค.2566 วันฮาโลวีน / วันออมแห่งชาติ / วันเมืองโลก

อ่านข่าว : 

เช็ก! วันหยุดราชการ วันหยุดยาว สิงหาคม-ธันวาคม 2566

 Source link