ข่าวสารกรุงเทพฯ

สคทช.-ปูนซิเมนต์ไทย ยกระดับพื้นที่ คทช.เป็นพื้นที่ต้นแบบ ใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดมูลค่าสูงสุด


สคทช.-ปูนซิเมนต์ไทย ยกระดับพื้นที่ คทช.เป็นพื้นที่ต้นแบบ ใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดมูลค่าสูงสุด

วันที่ 10 สิงหาคม ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(สคทช.) และ ดร.ชนะ ภูมี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – การบริหารความยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “เพื่อยกระดับการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ คทช. ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG” ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ กับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และนายวิสุทธ จงเจริญกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจทรัพยากรหมุนเวียน ร่วมเป็นสักขีพยาน

ดร.รวีวรรณ กล่าวว่า สคทช. และ SCG เห็นพ้องว่าการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับพื้นที่ คทช. ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดมูลค่าสูงสุด ควบคู่ไปกับการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ คทช. (NLB’s Business Model) ซึ่งครอบคลุมการเข้าถึงเทคโนโลยีและแหล่งเงินทุน รวมถึงการรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนในพื้นที่ คทช. ต้นแบบ โดยความร่วมมือครั้งนี้ จะช่วยยกระดับความเป็นอยู่และส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ คทช. จากการปลูกพืชพลังงาน อาทิ หญ้าเนเปียร์ ไผ่ ยูคาลิปตัส หรือกระถินเทพา เพื่อนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนและเป็นวัตถุดิบให้กับบริษัทในธุรกิจ SCG

ผู้อำนวยการ สคทช.กล่าวว่า พร้อมกันนี้ สคทช. และ SCG จะร่วมกันกำหนดแผนงานและแนวทางการดำเนินงานในการต่อยอดและขยายผลความสำเร็จจากพื้นที่ คทช. ต้นแบบ ไปยังพื้นที่ คทช. ทั่วประเทศ ตามความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และความต้องการของประชาชน เพื่อให้สิทธิทำกินและอยู่อาศัยในพื้นที่ คทช. ที่ประชาชนได้รับนำมาซึ่งรายได้ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินและที่ดินที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนสามารถก้าวข้ามความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ นำไปสู่การพัฒนาและยกระดับพื้นที่ คทช. อย่างยั่งยืน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก [email protected] ได้ที่นี่

Line Image

matichon

Source link