ข่าวสารกรุงเทพฯ

สตง.ลุยสอบ! คดีสร้างคอกกระบือพระราชทาน1.1 ล. ป.ป.ช.ได้เอกสารครบแล้ว สรุปผล 2-3 ด.


picsoootsaddsaassasasasasa1 8 66

เผยความคืบหน้าคดีสร้างคอกกระบือพระราชทาน 1.1 ล้าน โรงเรียนการบิน ทอ.  ล่าสุด สตง. เข้าตรวจสอบเป็นทางการ ส่วน ป.ป.ช.ได้เอกสารหลักฐานครบแล้ว คาดใช้เวลา 2-3 เดือน สรุปผล


สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานความคืบหน้าข้อร้องเรียนการดำเนินโครงการจัดซื้อวัสดุสร้างโรงเรือนเลี้ยงกระบือไทย (หรือ คอกกระบือทรงไถ่ชีวิต พระราชทาน) ณ โรงเรียนการบินกำแพงแสน จ.นครปฐม จำนวน 135 รายการ วงเงิน 1,121,000 บาท โดยจัดซื้อจากหจก.ศรีธนาพัฒน์ วิศวกรรม ตั้งอยู่ในตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี แต่เกิดข้อสงสัย เพราะในการก่อสร้างเอาวัสดุของเก่ามาใช้และปรับทาสีใหม่ เช่น เสา รั้วไม้ ซึ่งไม่อยู่ในรายการจัดซื้อ 135 รายการ ใช้แรงงานจากทหารมาเป็นกำลังในการจัดสร้าง จึงขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า เหตุใดจึงมีราคาถึง 1,121,000 บาท มีการจัดซื้อวัสดุตามรายการจริงหรือไม่ ของครบถ้วนหรือไม่  ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการสอบสวนสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม และทางจเรทหารอากาศได้สรุปผลการสอบสวนโครงการฯ นี้แล้ว โดยในชั้นสอบสวนเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการอ้างว่าดำเนินการตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชารายหนึ่ง แต่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าในท้ายที่สุดแล้ว จเรทหารอากาศ ได้มีการชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วหรือไม่ 

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา ได้รับแจ้งข้อมูลจากแหล่งข่าวในโรงเรียนการบินกำแพงแสน จ.นครปฐม ว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้เข้ามาติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงการดำเนินงานโครงการฯ นี้เป็นทางการแล้ว 

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา รายงานว่า ภายหลังได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว ได้ติดต่อไปยัง พล.อ.ต.พิทูร เจริญยิ่ง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบินกำแพงแสน จ.นครปฐม ได้รับคำตอบว่า ไม่ทราบข้อมูลเรื่องนี้แต่อย่างใด ขอไปตรวจสอบก่อน

ขณะที่ นายหิรัณย์เศรษฐ เหยี่ยวประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 7 ให้ข้อมูลยืนยันสำนักข่าวอิศราว่า สตง.ได้เข้าไปตรวจสอบโครงการฯ นี้จริง

ส่วนความคืบหน้าการสอบสวนของ ป.ป.ช. นั้น นายหิรัณย์เศรษฐ  กล่าวว่า ขณะนี้ได้เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว กำลังเร่งตรวจสอบอยู่ คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 เดือนนี้ น่าจะตรวจสอบแล้ว เสร็จ

อนึ่งเกี่ยวกับการดำเนินโครงการจัดซื้อวัสดุสร้างโรงเรือนเลี้ยงกระบือไทย ของ โรงเรียนการบินกำแพงแสน จ.นครปฐมนั้น สำนักข่าวอิศรา เคยขมวดเงื่อนปมสำคัญมาเสนอไปแล้ว 2ประเด็นหลัก คือ  1. วัสดุก่อสร้างอาคารโรงเรือนเลี้ยงกระบือไทยที่โรงเรียนการบินกำแพงแสน จัดซื้อแพงเกินไปหรือไม่ เนื่องจากตรวจสอบพบว่า มีสินค้าหลายรายการที่ โรงเรียนการบินกำแพงแสน จ.นครปฐม จัดซื้อจาก หจก.ศรีธนาพัฒน์ ฯ มีราคาแพงกว่า สินค้าในท้องตลาด 

นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตเรื่องงบประมาณรวมในโครงการนี้ ตั้งไว้จำนวน 1.9 ล้านบาท แต่จ้างเอกชนซื้อวัสดุ 135 รายการ 1.1 ล้านบาท ส่วนเงินที่เหลือประมาณ 8 แสนบาท ยังไม่มีคำชี้แจงว่าหายไปไหน ถูกนำไปใช้อะไร 

2.  ข้อมูลทางธุรกิจของ  หจก.ศรีธนาพัฒน์ ฯ  มีการตรวจสอบพบว่า หจก.ศรีธนาพัฒน์ ฯ ได้จดทะเบียน เปลี่ยนข้อมูลในแบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ มาเป็น ค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท ฯ ในวันที่ 17 พ.ย.2565 ซึ่งเป็นช่วงเวลา หลังจากที่ หจก. ศรีธนาพัฒน์ วิศวกรรม ถูกระบุเป็น 1 ใน 2 แหล่งอ้างอิงสืบราคากลางของการจัดซื้อ โครงการฯ นี้ ซึ่งเอกสารกำหนดวันสืบราคากลาง คือ 16 พ.ย.2565 หรือประมาณ 1 วัน เท่านั้น

อย่างไรก็ดี คดีนี้ ปัจจุบัน ป.ป.ช.ยังไม่ได้มีการสรุปผลการสอบสวน ชี้มูลความผิดใครเป็นทางการ ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ 

picpppckksddsdsplnaaa2 21 66

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง:Source link