ข่าวสารกรุงเทพฯ

เปิดลงทะเบียนแล้ว “หมอพร้อม” เตรียมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กลุ่มเสี่ยง

เปิดลงทะเบียนแล้ว “หมอพร้อม” เตรียมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กลุ่มเสี่ยง

📲 (14 มี.ค.64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า กทม. กำหนดฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มโรค อายุ 50 – 59 ปี 10 เดือน ในพื้นที่เสี่ยง 6 เขต ระหว่างวันที่ 15 -31 มี.ค.64 ประชาชนกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว สามารถลงทะเบียน ตรวจสอบและยืนยันรับการฉีดวัคซีนผ่าน Line official “หมอพร้อม” ได้ตั้งแต่วันนี้ (14 มี.ค.64) เป็นต้นไป โดยสมัครและเลือกโรงพยาบาลที่จะขอรับการฉีดวัคซีนที่ปรากฎในระบบ เลือกวัน เวลา ที่โรงพยาบาลได้เปิดให้มีการจองสิทธิ์ หากไม่สามารถตรวจสอบหรือยืนยันการรับวัคซีนได้ สามารถติดต่อที่ รพ.ในพื้นที่ 16 แห่ง กรณีประชาชนไม่มีโทรศัพท์ smart phone สามารถใช้ของบุคคลในครอบครัวหรือขอความช่วยเหลือในการลงทะเบียนที่สถานพยาบาลในพื้นที่ 6 เขตเสี่ยง จำนวนทั้งสิ้น 23 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลสังกัด กทม.และเอกชน 16 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ 7 แห่ง
📲 ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มโรค คือ 1.โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง 2.โรคหัวใจและหลอดเลือด 3.โรคหลอดเลือดสมอง 4.โรคไตเรื้อรัง 5.โรคมะเร็งทุกชนิด 6.โรคเบาหวาน และ7.โรคอ้วน ซึ่งอยู่ในกลุ่มอายุ 50-59 ปี 10 เดือน ในพื้นที่เสี่ยง 6 เขต ประกอบด้วย เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตหนองแขม เขตจอมทอง เขตบางแค เขตภาษีเจริญ สำหรับการลงทะเบียนที่สถานพยาบาลในพื้นที่ 6 เขตเสี่ยง จำนวนทั้งสิ้น 23 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลสังกัด กทม.และเอกชน 16 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ 7 แห่ง ดังนี้ 1. โรงพยาบาลบางขุนเทียน 1 2. โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล 3. โรงพยาบาลบางมด 4. โรงพยาบาลพีเอ็มจี 5. โรงพยาบาลนครธน 6. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 7. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค 8. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 9. โรงพยาบาลบุญญาเวช 10. โรงพยาบาลบางปะกอก 8 11. โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ 12. โรงพยาบาลบางไผ่ 13. โรงพยาบาลมิตรประชา (เพชรเกษม 2) 14. โรงพยาบาลพญาไท 3 15. โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม 16. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ 17. ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 18. ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 19. ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 20. ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 21. ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 22. ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 และ 23. ศูนย์บริการสาธารณสุข 65