ข่าวสารกรุงเทพฯ

“หมอยง” เผยไทยป่วย “ฝีดาษวานร” 120 คน สูงสุดในอาเซียน


วันนี้ (3 ส.ค.2566) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ระบุว่า องค์การอนามัยโลกกำหนดชื่อฝีดาษวานร เป็น Mpox เพื่อไม่ต้องการให้นำชื่อสัตว์ สถานที่ บุคคล มาตั้งชื่อให้เป็นตราบาป เช่น ถ้าเรียกฝีดาษลิงทุกคนจะโทษลิง ทั้งที่จริงแล้วไม่ใช่ต้นเหตุของการระบาดครั้งนี้

ไทยพบป่วย “ฝีดาษวานร” สูงสุดในอาเซียน

ศ.นพ.ยง ระบุอีกว่า สถานการณ์การระบาดของฝีดาษ Mpox ทั่วโลก รวมทั้งสิ้น 90,000 คน พบมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา ส่วนประเทศไทยมีรายงานแล้วมากกว่า 120 คน สูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะเดือน มิ.ย. พบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

โรคไม่รุนแรง จึงเห็นได้ว่าอัตราเสียชีวิตค่อนข้างต่ำ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ หรือมีการติดเชื้อ HIV ร่วมด้วย

“โรคฝีดาษวานร” ไทยตื่นตัวน้อย

ศ.นพ.ยง ระบุอีกว่า การเปลี่ยนแปลงทางด้านระบาดวิทยา สำหรับโรคที่ไม่รุนแรงจะควบคุมยาก ซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วจะตรวจคัดกรองเฝ้าระวัง ดูแลรักษา และมีวัคซีนป้องกันได้ดีกว่าประเทศกำลังพัฒนา หรือประเทศยากจน ในอนาคตโรคนี้คงไม่หมดไป เพราะเกี่ยวข้องกับสัมผัส เพศสัมพันธ์ และยังมีการระบาดในประเทศที่ระบบสาธารณสุขที่การควบคุม ป้องกัน และการศึกษา รวมทั้งวัคซีนในการป้องกันที่มีทรัพยากรน้อยกว่า

ประเทศไทยพบกว่า 100 คน ไม่ได้น้อย และยังพบประปรายอยู่ตลอด แต่ความตื่นตัวของโรคนี้ในปัจจุบันน้อยกว่าระยะแรก ๆ เราจำเป็นต้องให้ความรู้ความเข้าใจการระบาดของโรคโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เพื่อลดการระบาดในประเทศไทย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

จับตา “ฝีดาษลิง” พ.ค.นี้ ไทยพบป่วยเพิ่ม 21 คน 

เดือนเดียวป่วย “ฝีดาษลิง” เพิ่ม 48 คน สูงขึ้น 2.3 เท่า Source link