ข่าวสารกรุงเทพฯ

หอการค้าจับมือภาคเอกชนอุดรธานี จัด “ติวทั่วไทย …หอการค้าจับมือภาคเอกชนอุดรธานี จัด “ติวทั่วไทย พิชิตมหา’ลัยในฝัน”

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดร จัดโครงการ “ติวทั่วไทย พิชิตมหา’ลัยในฝัน” เพิ่มศักยภาพทางการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องอุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดร นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการ”ติวทั่วไทย พิชิตมหา’ลัยในฝัน” โดยมี นายสิริพงศ์ อุเทนพิทักษ์กุล รองประธานหอการค้าและประธานโครงการฯ กล่าวรายงาน มี นายอนุชา เปรมเพชร ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดร กล่าวต้อนรับ อาจารย์ ดร.จันทร์ปรียา บุณยรัตพันธุ์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวถึงความร่วมมือ มี นายธนพล กองทรัพย์ไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์ อดีตประธานหอการค้า นายภานุพันธ์ สมสนุก ประธาน YEC หอการค้า คณะกรรมการหอการค้า คณะกรรมการ YEC ผู้แทนบริษัท ห้างร้านที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ คณาจารย์ นักเรียนจากสถานศึกษาในจังหวัดอุดรธานี ร่วมงานรวมกว่า 2,300 คน โครงการ “ติวทั่วไทย พิชิตมหา’ลัยในฝัน” เป็นโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างหอการค้าจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดร ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาของนักเรียน ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 14 วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับทางการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนต่างๆ ด้วยการเรียนการสอนที่อัดแน่น เจาะลึกเนื้อหาพร้อมเอกสารประกอบการสอนคุณภาพ อำนวยการสอนโดยทีมวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โดยในครั้งนี้เป็นการทบทวนความรู้วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ พร้อมกับแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในอนาคตให้แก่นักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายในจังหวัดอุดรธานี ในภาคเช้าเป็นการทบทวนความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ โดยอาจารย์ไอศูริย สุดประเสริฐ และในภาคบ่ายจะเป็นการทบทวนควารู้ในวิชาภาษาอังกฤษ โดย อาจารย์ ดร.จันทร์ปรียา บุณยรัตนพันธุ์ อาจารย์คณะ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย

โอกาสนี้เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้มอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนโครงการฯ ประกอบด้วย ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดร บริษัท ตั้งฮั่วไถ่ (1991) จำกัด หจก.ณัฐมอเตอร์เซลล์ โรงพยาบาลเอกอุดร บริษัท น้ำมันศรีพลัง จำกัด บริษัท ขาวสะอาดมอเตอร์ส จำกัด บริษัท อุดร ช.ทวี จำกัด บริษัท โตโยต้าอุดรธานี จำกัด บริษัทบุญถาวร รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี บริษัท ศรีรุ่งบ้านและที่ดิน จำกัด บริษัท สแตนดาร์ด พลัส เซอร์วิส จำกัด เซฟมาร์ท ซูเปอร์สโตร์ บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ 1991 จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอคิว เซ้าท์อีสต์ โอเอ อุดรธานี จำกัด บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AIS) และบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัดข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศรีภูมิ ทองใหญ่ ณ อยุธยา

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีSource link