ข่าวสารกรุงเทพฯ

องค์กรไทย-จีน ผลักดันการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม นำเสนอข่าวไทยที่เที่ยงตรงแก่ชาวจีน – XinhuaThai


เมื่อไม่นานนี้ คณะรัฐมนตรีของไทยเห็นชอบมาตรการฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวจีนระหว่างวันที่ 25 .. 2566 ถึง 29 .. 2567 ครอบคลุมช่วงหยุดยาววันชาติจีน (1 ..) และวันหยุดเทศกาลตรุษจีนในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเที่ยวไทยเพิ่ม

หลังสื่อทางการจีนรายงานเรื่องฟรีวีซ่าเมื่อวันที่ 13 .. ครึ่งชั่วโมงต่อมา ชาวเน็ตจีนจำนวนมากก็พากันการค้นหาข้อมูลและจองผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับไทยบนแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวหลักๆ ของจีน โดยยอดการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยในเว็บไซต์ซีทริป (www.ctrip.com) เพิ่มขึ้น 800% และหัวข้อที่ขึ้นแท่นหัวข้อยอดนิยมอันดับหนึ่งได้แก่ #คนจีนเที่ยวไทยฟรีวีซ่า 

ด้านเว็บไซต์หม่าเฟิงวอ (www.mafengwo.cn) กระแสเที่ยวไทยด้วยตัวเองก็เป็นที่นิยมเพิ่มขึ้น 253% โดยจุดหมายปลายทางยอดนิยม 3 อันดับแรกของไทยได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และภูเก็ต

เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และนำเสนอข้อมูลข่าวสารของประเทศไทยอย่างตรงไปตรงมาแก่นักท่องเที่ยวจีนและชาวจีน เมื่อวันที่ 11 .. 2566 สมาคมแลกเปลี่ยนบุคคลากรไทยจีน ร่วมกับภาควิชาภาษาไทยของคณะภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง (กว่างไว่) และเว็บไซต์ข่าวจีนไทยนิวส์ จัดพิธีลงนามข้อตกลง โครงการยกระดับการสื่อสารระหว่างประเทศข้ามวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยฯ เพื่อจัดตั้งแพลตฟอร์มข่าวสารของประเทศไทยที่มีความเป็นมืออาชีพ ให้ชาวจีนได้รับข่าวไทยที่น่าเชื่อถือ เที่ยงตรง และรวดเร็ว รวมถึงให้ความกระจ่างเกี่ยวกับข่าวลือหรือข่าวเท็จที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ของจีน ขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ความร่วมมือ และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยและชาวจีน

ปีนี้ยังถือเปนโอกาสอันดีของการระชับความร่วมมือ เนื่องจากเป็นวาระครบรอบปีที่ 10 ของความคิดริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”  และปีที่ 48 ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับจีน

ภาควิชาภาษาไทยของคณะภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง ก่อตั้งขึ้นในปี 2513 โดยได้บ่มเพาะบุคคลากรผู้มีพื้นฐานความรู้ภาษาไทยที่แข็งแรง มีความชำนาญทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และการแปล แก่หน่วยงานและองค์กรด้านการทูต เศรษฐกิจและการค้า วัฒนธรรม การศึกษา และการท่องเที่ยว ระหว่างสองประเทศ

  สมาคมแลกเปลี่ยนบุคลากรไทยจีน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ปฏิบัติงานด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญระหว่างไทยจีน ได้รับการอนุมัติให้เปิดดำเนินการจากกระทรวงมหาดไทย มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารด้านบุคคลากรที่มีความน่าเชื่อถือแก่วิสาหกิจทั้งจีนและไทย เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างสาขาอาชีพในไทยและจีน

ด้านจีนไทยนิวส์ (jeenthainews.com) ก่อตั้งเมื่อปี 2019 เป็นสื่อที่นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศจีนในหลากหลายมิติ ทั้งสังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา ธุรกิจ รวมถึงข่าวสารในวงการไทยจีน เพื่อมุ่งส่งเสริมความเข้าใจประเทศจีนจากหลายด้านแก่ผู้อ่านชาวไทยทุกเพศทุกวัย ปัจจุบันนำเสนอข่าวผ่านเว็บไซต์และแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์Source link