ข่าวสารกรุงเทพฯ

อบรมผู้พิการ 100 คน เตรียมพร้อมทำงาน Chat Agent
กทม. 2 พ.ย.- กทม.จับมือ พ.ก.อบรมคนพิการ 100 คน เตรียมพร้อมทำงาน Chat Agent บริการข้อมูลคนกรุงเทพฯ 50 เขต

(2 พ.ย.66) กรุงเทพมหานคร (กทม. ) ร่วมกับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พ.ก) จัด Workshop สำหรับคนพิการ จำนวน 100 คน ซึ่งเป็นพนักงานจ้างของกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต เพื่อเตรียมพร้อมทำงานด้าน Call and Chat agent พนักงานรับสายและตอบคำถามผ่านโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์ โดยมีนางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และนายภาณุมาศ สุขอัมพร ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมในพิธีเปิด ณ โรงแรมทีเค เพลส แจ้งวัฒนะ

นายภาณุมาศ เปิดเผยว่า นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคือส่งเสริมให้คนพิการได้มีงานทำและอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี โดยมีการรับคนพิการเข้าทำงานในหน่วยงานของ กทม. แล้ว 395 คน เป็นข้าราชการ 22 คน ลูกจ้างประจำ 46 คน อาสาสมัครที่ปฏิบัติงานที่สำนัก-สำนักงานเขตและโครงการฯ 317 คน โดยคาดว่าภายใน 2-3 ปีนี้ กทม.จะสามารถจ้างงานคนพิการได้มากกว่า 600 คน พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี โดยกทม.มุ่งมั่นเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้กับหน่วยภาครัฐ-เอกชนในการจ้างคนพิการเข้าทำงาน

สำหรับการอบรมคนพิการในวันนี้ เป็นการขยายผลจากที่ กทม. ได้ริเริ่มจ้างพนักงานคนพิการในการทำงาน Call Center 1555 ซึ่งสิทธิภาพในการรับสายโทรศัพท์ได้ถึง 98% มีสายที่พลาดไม่ได้รับเพียง 2% อีกทั้งผลการให้คะแนนความพึงพอใจจากประชาชนผู้ใช้บริการมากกว่า 90% เนื่องจากปัญหาที่ร้องเรียนเข้ามาผ่านสายด่วน กทม. 1555 ได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดี กทม.จึงได้นำตัวแบบการให้บริการโดยคนพิการมาพัฒนาต่อยอดเป็น Call and Chat agent พนักงานรับสายและตอบคำถามผ่านโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะประจำอยู่ที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตต่อไป อย่างไรด็ตามสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกจะเดินทางไปทำงานที่สำนักงานเขตสามารถเลือกปฏิบัติงาน work from home ได้ โดยใช้ระบบ Call Chat Agent ที่ได้รับการออกแบบโดย Vulcan Coalition .-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม
Source link