ข่าวสารกรุงเทพฯ

เบอร์ 1 ตลาดผงชูรสไทย ‘อายิโนะโมะโต๊ะ’ เปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ รุกตลาดสุขภาพ เน้นความอยู่ดีมีสุข


ประกาศเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ ‘อายิโนะโมะโต๊ะ’ จะเน้นมุ่งเน้นสินค้าสุขภาพ-ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม สู่ความอยู่ดีมีสุข เตรียมออกสินค้าสุขภาพ 10 SKU ภายในปี 

‘อายิโนะโมะโต๊ะ’ เจ้าของผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องปรุงรส อาหาร และเครื่องดื่มชื่อดังภายใต้แบรนด์ อายิโนะโมะโต๊ะ รสดี เบอร์ดี้ และยำยำ ผู้เล่นที่ใหญ่ที่สุดในฐานะเจ้าของมาเก็ตแชร์ 94.5% ของตลาดผงชูรสที่มีมูลค่ารวมกว่า 3,956 ล้านบาท กำลังจะ ‘เปลี่ยนผ่าน’ ครั้งใหญ่ 

– ที่ผ่านมา ‘อายิโนะโมะโต๊ะ’ ที่ก่อตั้งธุรกิจมาตั้งแต่ปี 1908 มีวิสัยทัศน์ต้องการจะเป็น ‘บริษัทอาหารที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดในประเทศไทย’

– หลังจากบริษัทเติบโตอย่างแข็งแกร่งในตลาดเครื่องปรุงรส ผู้เล่นในตลาดผงชูรสที่ใหญ่ที่สุดในไทย ครองส่วนแบ่งทางการตลาดกว่า 94.5% พร้อมยอดขายที่เติบโตต่อเนื่อง

– กลุ่มบริษัท ‘อายิโนะโมะโต๊ะ’ ในระดับโลกมีเป้าหมายจะสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน (ASV) หรือที่เรียกง่ายๆ ว่า ทำธุรกิจไปด้วย สร้างประโยชน์ สร้างคุณค่าให้แก่สังคมไปด้วยพร้อมๆ กัน

– โดยในระดับโลก ‘อายิโนะโมะโต๊ะ’ จะสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ ผ่านศาสตร์แห่งกรดอะมิโน ส่งเสริมสุขภาพดีให้กับผู้คนกว่า 1,000 ล้านคน และทำงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลง 50%

– ทำให้ ‘อายิโนะโมะโต๊ะ’ ในประเทศไทย ตัดสินใจประกาศ ‘ภารกิจและวิสัยทัศน์’ ใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจครั้งสำคัญ เพราะบริษัทจะหันไปเน้นการสร้าง ‘ความอยู่ดีมีสุข’ (well-being) ในสังคมไทย 

– วิสัยทัศน์ใหม่ คือ มุ่งสู่การเป็น “ผู้นำในการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน” 

– ภารกิจใหม่ คือ อาสา “แก้ไขปัญหาด้านอาหารและสุขภาพของสังคมผ่านค่านิยมหลักของบริษัท”

– โดย ‘อิชิโระ ซะกะกุระ’ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เล่าถึง 3 แนวทางหลักๆ ที่บริษัทจะทำหลังจากนี้ คือ

1) โภชนาการสมดุล คือ บริษัทจะไม่ต่อรองเรื่องโภชนาการ (Nutrition without Compromising) แต่จะสร้างทางเลือกเพื่อสุขภาพให้กับผู้บริโภค อาทิ รสดี ลดโซเดียม 50% หรือเบอร์ดี้ สูตรน้ำตาลน้อย รวมถึงจะพัฒนาสูตรอาหารเพื่อสุขภาพที่อร่อย และระบบประเมินปริมาณสารอาหารสำหรับเมนูไทยด้วย

2) โภชนาการการกีฬา คือ โครงการ Thailand Victory Project ด้วยการสร้างสรรค์โปรแกรมโภชนาการอาหารที่เหมาะสมกับนักกีฬา (Winning Meal) เพื่อเสริมสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรงและมีพลังงานเพียงพอ

3) ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับสุขภาพ ที่จะเน้นเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสุดยอด (Hyper-Aged Society) ในปี 2035 ของไทย

– ภายในปี 2030 บริษัทจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์เน้นสุขภาพมากกว่า 10 ตัว ทั้งในกลุ่มอาหารและอาหารเสริม เหมือนอย่างที่ได้ปล่อยสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพหลาย SKU ออกมาก่อนหน้านี้ แต่หลังจากนี้จะเน้นเรื่อง ‘สุขภาพ’ อย่างชัดเจนขึ้น

ส่วนด้าน ‘สิ่งแวดล้อม’ มีเป้าหมายหลัก 5 ด้าน

1) การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 50% 

2) การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 80% 

3) ลดขยะพลาสติกเป็นศูนย์ (รีไซเคิลพลาสติก)

4) ลดปริมาณของเสียจากอาหารและอื่น ๆ ลง 50%

5) การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน 100% ด้วยการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งการผลิตในโรงงานและภาคการเกษตร 

– นอกจากนั้น โรงงานทุกแห่งของบริษัทฯ ดำเนินตามแนวทาง ‘แนวทางวัฏจักรชีวภาพในกระบวนการผลิต’ และได้ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย ควบคู่วิเคราะห์โรคใบที่สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกร

– ไฮไลท์อีกอย่างที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ คือ แคมเปญ Too Good To Waste ส่งต่อแนวคิดจัดการการสญเสียอาหารและขยะอาหารในภาคครัวเรือน ต่อยอดจากภาคการผลิตที่ลดขยะอาหารด้วยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมให้กับภาคการเกษตร อาทิ ปุ๋ย ส่วนผสมอาหารสัตว์

– ปัจจุบัน สัดส่วนรายได้จากสินค้ากลุ่มต่างๆ ของอายิโนะโมะโต๊ะ แบ่งออกเป็น

– กลุ่มเครื่องปรุงรส มากกว่า 50%

– กลุ่มเครื่องดื่ม ราวๆ 25%

– กลุ่มสินค้า B2B ราวๆ 25%

แม้ว่าจะมีสินค้ากลุ่มสุขภาพมากขึ้น แต่เนื่องจากเริ่มต้นมาได้เพียง 2 ปี ยังคงยากที่จะเพิ่มสัดส่วนได้จนเข้าไปกินส่วนแบ่งจากยอดขายสินค้ากลุ่มอื่นๆ จนเห็นเป็นตัวเลข แต่ ‘อิชิโระ ซะกะกุระ’ ก็ยืนยันว่า อายิโนะโมะโต๊ะ จะทำตามพันธกิจในการปล่อยสินค้ากลุ่มสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างต่อเนื่อง พร้อมยืนยันว่าเป็นกลุ่มสินค้าที่ยอดขายเติบโตมากกว่าเท่าตัว

ส่วนปี 2023 นี้ตั้งเป้าหมายจะสร้างการเติบโตของยอดขายโดยรวมมากกว่า 5% หลังจากปีที่แล้วเจอกับปัญหาต้นทุนวัตถุดิบที่พุ่งสูงกระทบกับสถานการณ์ผลประกอบการ แต่เนื่องจากการปรับแผนการดำเนินงาน การปรับขึ้นราคาสินค้าบางตัวไปในปีที่แล้ว ทำให้แนวโน้มของปีนี้ฟื้นตัวดีและมีผลการดำเนินงานดีเยี่ยม

Source link