ข่าวสารกรุงเทพฯ

เปิดตัว GI “บุกแม่ฮ่องสอน” ของดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน – สำนักข่าวไทย อสมท


นนทบุรี 13 ก.ย.-กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าขึ้นทะเบียน GI รายการใหม่ “บุกแม่ฮ่องสอน” ของดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อต่อยอดเพิ่มมูลค่าสินค้าท้องถิ่น สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค พร้อมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และนำรายได้มาสู่เกษตรกร

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เพื่อสร้างรายได้กับให้เกษตรกรและชุมชน โดยได้ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นหรือเกษตรกร  ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ซึ่งเป็นสินค้าที่เชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ในแต่ละพื้นที่ ส่งผลให้สินค้า GI มีความแตกต่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อันนำมาสู่การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าชุมชนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศขึ้นทะเบียน GI บุกแม่ฮ่องสอน ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็น   บุกสายพันธุ์บุกไข่หรือบุกเนื้อทราย หัวบุกมีลักษณะหัวกลมแป้น ผิวเรียบถึงขรุขระเล็กน้อย เมื่อแห้งจะเป็นสีน้ำตาล เนื้อในหัวแน่นละเอียดคล้ายเม็ดทราย มีสีขาวอมเหลือง ขาวอมชมพู เหลือง ชมพู ปลูกและผลิตในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยพื้นที่เพาะปลูกควรเป็นพื้นที่ดอน น้ำไม่ท่วมขัง มีฝนสม่ำเสมอ และไม่ควรอยู่ในเขตที่มีลมพัดแรง ปลูกใน ดินร่วนเหนียวถึงร่วนปนทรายระบายน้ำดี สภาพภูมิอากาศและระดับความสูงทำให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนถือได้ว่าเป็นพื้นที่เหมาะสม

สำหรับปลูกบุกไข่หรือบุกเนื้อทราย ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของบุก ทำให้บุกแม่ฮ่องสอนมีปริมาณสารกลูโคแมนแนนสูงกว่าพื้นที่อื่น โดยบุกเป็นพืชพื้นถิ่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถพบได้ทั่วไปในบริเวณป่า ชาวบ้านมักนำมาประกอบอาหารและนำมาจำหน่าย เช่น แกงบุกใส่หมู บุกโก้ (ยำบุก) ยำบุกใส่หมูสับ หน่อโก้ใส่บุก (ยำหน่อไม้ใส่บุก) และเส้นบุกทรงเครื่องยูนาน เป็นต้น ซึ่งบุกเป็นอาหารของชาวชาติพันธุ์และไทใหญ่มานานนับ 100 ปีต่อมาชาวบ้านหันมาปลูกบุกมากขึ้น โดยสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชนกว่า 50 ล้านบาทต่อปีอีกด้วย.-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Source link