ข่าวสารกรุงเทพฯ

“เศรษฐา” หารือ “นายกฯ มาเลเซีย” ผลักดันความร่วมมือพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย – มาเลเซีย วันนี้


วันนี้ (27 พ.ย.66) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เชิญ ดาโตะ เซอรี อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เพื่อพบหารือและเยี่ยมพื้นที่ชายแดนร่วมกัน ณ อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อผลักดันความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย – มาเลเซีย โดยนายจักรพงษ์ แสงมณี รมช.การต่างประเทศ จะร่วมเดินทางไปกับคณะด้วย

การพบกันระหว่างนายกฯไทยและมาเลเซียครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อติดตามผลการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกฯ เมื่อวันที่ 11 – 12 ตค.66 ตลอดจนหารือความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย – มาเลเซีย โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการค้าชายแดน และการท่องเที่ยว การอำนวยความสะดวกเดินทางข้ามแดน เพื่อให้รถโดยสารของไทยสามารถเดินทางเข้าไปให้บริการในมาเลเซียได้

นอกจากนี้ นายกฯ จะหารือเร่งรัดโครงการความเชื่อมโยงที่สำคัญบริเวณชายแดน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนของทั้ง 2 ประเทศ ได้แก่การสร้างถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรแห่งใหม่ที่สะเดา-บูกิต กายู ฮิตัม การเร่งรัดสร้างสะพานแห่งที่สองที่สุไหงโกลก-รันเตาปันยัง นายกฯ ของทั้ง 2 ประเทศจะสำรวจโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมของมาเลเซีย

นอกจากนี้ จะเยี่ยมชมด่านบูกิตกายูฮิตัมของมาเลเซีย ตามคำเชิญของนายกฯ มาเลเซียด้วย ซึ่งด่านศุลกากรสะเดาเป็นด่านการค้าชายแดนที่มีปริมาณการค้าชายแดนและผ่านแดนสูงที่สุดของไทย และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาไทยมากเป็นอันดับหนึ่งในปี 65 จำนวนสูงถึง 2.7 ล้านคน โดยมากกว่า 1 ใน 3 เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางด่านสะเดาครับ

ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ยกเลิกการกรอกใบ ตม.6 ชั่วคราวสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยของชาวต่างชาติ ณ ด่านสะเดา ตั้งแต่วันที่ 1 พย.66 – 30 เม.ย.67 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ชาวมาเลเซียสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของไทยอีกด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

เศรษฐา เตรียมพบ อันวาร์ หารือผลักดันการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย  

 

 

 

 Source link