ข่าวสารกรุงเทพฯ

แจง ตร.จีน ไม่ได้ลาดตระเวนในไทย แต่ทำงานร่วมตร.ไทย ปัด ไม่เกี่ยวเอกราช


HamburgerSource link