ข่าวสารกรุงเทพฯ

แม่เมาะเมืองน่าอยู่ รับรางวัล Smart City – สำนักข่าวไทย อสมท
กรุงเทพฯ 23 พ.ย. – กฟผ.ชู Smart Energy Solutions นวัตกรรมจัดการพลังงานเพื่อเนรมิตเมือง Smart City พร้อมรับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ ระดับดี จากโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ในงาน Thailand Smart City Expo 2023

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยนายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 เป็นผู้แทน กฟผ. เข้ารับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ ระดับดี จากโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ จากนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และร่วมพิธีเปิดงาน Thailand Smart City Expo 2023 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า กฟผ. ได้ดำเนินงานตาม “แผนพลังงานชาติ” ที่มีเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 พร้อมรับมือการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี ควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน กฟผ. รองรับการเปลี่ยนผ่านนี้ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมและทางเลือกต่าง ๆ ไว้เพื่อทำให้เมืองมุ่งสู่ Smart City ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและง่ายดาย โดยโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) ได้พัฒนาต้นแบบ Smart City ระดับพื้นที่ที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง มีการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาแปรรูปเป็น Biomass Pellet เพื่อเป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้ร่วมกับถ่านหินที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ช่วยแก้ปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 จากการเผาพื้นที่การเกษตร ลดการใช้ถ่านหิน และสร้างรายได้ให้ชุมชนจากการขายวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

อีกทั้ง กฟผ.ยังมีการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ประสบผลสำเร็จที่ โครงการ Smart Grid แม่ฮ่องสอน ที่เชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้า 115 kV กับแหล่งผลิตไฟฟ้าทุกแหล่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นหนึ่งเดียว สามารถแก้ปัญหาไฟตกไฟดับในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ. -สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม
Source link