ข่าวสารกรุงเทพฯ

‘ในหลวง-พระราชินี’ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ‘ทูตต่างประเทศในไทย’ ถวาย ‘พระราชสาส์นตราตั้ง’ และ ‘อักษรสาส์นตราตั้ง’


“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” และ “สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี” พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ “เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย” เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวาย “พระราชสาส์นตราตั้ง” และ “อักษรสาส์นตราตั้ง” ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 17.43 . พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เสด็จออก  พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้งและอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้

นายซัยยิด เรซา โนบัคตี (Mr. Seyed Reza Nobakhti) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง  เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย  นายซัยยิด เรซา โนบัคตี เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองกิจการพลเมือง ผู้ลี้ภัย และ การอพยพ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านมาก่อน

160372110184

นายอะห์มัด อะลี เอ.เจ. อัตตะมีมี (Mr. Ahmed Ali A. J. Al-Tamimi) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทย นายอะห์มัด อะลี เอ.เจ. อัตตะมีมี เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตรัฐกาตาร์ประจำสาธารณรัฐคาซัคสถานมาก่อน

160372111354

160372111428

นายการ์โลส อุมเบร์โต ฆิเมเนซ ลิโกนา (Mr. Carlos Humberto Jiménez Licona) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกัวเตมาลาประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกัวเตมาลาประจำประเทศไทย นายการ์โลส อุมเบร์โต ฆิเมเนซ ลิโกนา เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกัวเตมาลาประจำแคนาดา มาก่อน

160372145220

160372145229

นายยอน ทัวร์กอร์ด (Mr. Jon Thorgaard)  ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทย  นายยอน ทัวร์กอร์ด เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมสภาการค้า กระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรเดนมาร์กมาก่อน

160372167330

160372167364

นายทูมูร์ อามาร์ซานา (Mr. Tumur Amarsanaa) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทย นายทูมูร์ อามาร์ซานา  เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมกฎหมายระหว่างประเทศและสนธิสัญญา กระทรวงการต่างประเทศมองโกเลียมาก่อน

160372177353

160372177364Source link