ข่าวสารกรุงเทพฯ

20 ก.ค. เอลนีโญจ่อปากอ่าวไทย เตรียมรับมือมวลน้ำร้อนใหญ่ผิดปกติ จริงหรือ?


ว่อนโซเชียล! 20 ก.ค.นี้ เอลนีโญจ่อปากอ่าวไทย เตรียมรับมือมวลน้ำร้อนใหญ่ผิดปกติ กรมอุตุฯชี้แจงแล้วจริงหรือ?

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลระบุว่า 20 ก.ค.นี้ เอลนีโญจ่อปากอ่าวไทย เตรียมรับมือมวลน้ำร้อนใหญ่ผิดปกติ ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ หรือ ข่าวปลอม

 

 

จากกรณีที่มีผู้ส่งต่อข่าวสารเตือนว่า ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป ไทยเตรียมรับมือมวลน้ำร้อนใหญ่ผิดปกติ “เอลนีโญ“เคลื่อนที่จ่อปากอ่าวไทยแล้วนั้น ทางกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า

 

ข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอม เนื่องจากไม่มีกระแสน้ำโลกเชื่อมต่อกับอ่าวไทย เอลนีโญเคลื่อนที่ไม่ได้ พื้นที่ที่ตรวจวัดเอลนีโญ โดยการวัดอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลเฉลี่ยทุก 3 เดือนค่าดัชนีมากกว่า 0.5 องศาเซลเซียส จะเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญ แต่ถ้าน้อยกว่า -0.5 องศาเซลเซียส จะเป็นปรากฏการณ์ลานีญา ปัจจุบันจากค่าเฉลี่ยของค่าดัชนี เดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน มีค่า 0.5 องศาเซลเซียส

 

อุณหภูมิน้ำทะเลที่จะเกิดพายุหมุนเขตร้อนอยู่ในช่วง 26.6-27 องศาเซลเซียส  ฉะนั้นถ้าอุณหภูมิน้ำทะเลสูงกว่านี้พายุหมุนเขตร้อนจะเกิดไม่ได้ น้ำทะเลจะฟุ้งกระจายไปด้วยไอน้ำ แต่เมื่อพายุหมุนเขตร้อนเกิดแล้ว และเมื่อเคลื่อนผ่านทะเลที่อุ่นก็จะทวีกำลังแรงขึ้นได้ การเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนีโญ/ลานีญา เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 สถานการณ์ปัจจุบันพบว่า ปรากฏการณ์เอนโซได้เข้าสู่สภาวะเอลนีโญแล้ว จากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลใน มหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณเขตศูนย์สูตรในเดือนที่ผ่านมาสูงกว่าปกติทั่วทั้งบริเวณ

 

 

โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาอุณหภูมิผิวน้ำทะเลเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.7-2.6 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิน้ำทะเลที่อยู่ลึกจากผิวน้ำลงไป จนถึงระดับ 300 เมตร ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาพบว่า มีอุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงกว่าค่าปกติทั่วทั้งบริเวณมหาสมุทรฯ ในระดับลึก ลักษณะดังกล่าวส่งผลให้ระบบการหมุนเวียนบรรยากาศที่ระดับ 850 มิลลิบาร์ (เฮกโตปาสคาล: h Pa) หรือที่ความสูงประมาณ 1.5 กิโลเมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางมีลมตะวันตกที่มีกำลังแรงกว่าปกติพัดปกคลุมบริเวณด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร

 

สำหรับลมที่ระดับ 200 มิลลิบาร์ (เฮกโตปาสคาล: h Pa) หรือที่ความสูงประมาณ 11 กิโลเมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีลมตะวันตกที่มีกำลังแรงกว่าปกติพัดปกคลุมบริเวณด้านตะวันตก และด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณเขตศูนย์สูตร การคาดหมายจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเล และระบบการหมุนเวียนบรรยากาศบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณเขตศูนย์สูตรมีค่าใกล้เคียงถึงสูงกว่าค่าปกติ ประกอบกับเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ และแบบจำลองเชิงพลวัตแล้ว คาดว่า ปรากฏการณ์เอนโซได้เข้าสู่สภาวะเอลนีโญกำลังอ่อนแล้วและจะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2567

 

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าได้แชร์หรือส่งต่อข่าวลือนี้ และติดตามข่าว พยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้น เพื่อมิให้เกิดความสับสนและตื่นตระหนกขึ้นในสังคม และหากมีสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพื่อเติม สามารถสอบถามได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th , Facebook กรมอุตุนิยมวิทยา Application Thai weather หรือ โทรสายด่วน 1182 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

 

20 ก.ค. เอลนีโญจ่อปากอ่าวไทย เตรียมรับมือมวลน้ำร้อนใหญ่ผิดปกติ จริงหรือ?

ข่าวปลอม

 

 Source link