ข่าวสารกรุงเทพฯ

6 “พันธุ์ข้าว” ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส


บัญชีรายชื่อพันธุ์ข้าวและน้ำหนัก ฤดูนาปี 2565 โครงการนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาที่นำเข้าในประจำปี 2566

สำหรับปี 2566 นี้ กรมการข้าวได้ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันธุ์ข้าวนาสวน จำนวน 6 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์ปทุมธานี 1 พันธุ์ กข 6 พันธุ์ กข 87 พันธุ์ กข 85 และพันธุ์ กข 43 น้ำหนักรวม 2,244 กิโลกรัม

อ่านข่าว : ประวัติวันพืชมงคล เปิดความหมายการเสี่ยงทายและคำพยากรณ์

ซึ่งได้จากการปลูก ณ โครงการนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เป็น “พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน” นำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2566 และบรรจุซองพลาสติกแจกจ่าย เพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรตามประเพณีนิยม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป

อ่านข่าว : วันพืชมงคล 2566 “พระโค” กินหญ้า-เหล้า น้ำท่า ธัญญาหาร ผลาหารบริบูรณ์ เศรษฐกิจดี

พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 539 กิโลกรัม

คณะกรรมการการพิจารณาพันธุ์ ให้ใช้ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2502

เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 140 เซนติเมตร
– ไวต่อช่วงแสง
– ลำต้นสีเขียวจาง ใบสีเขียวยาวค่อนข้างแคบ ฟางอ่อน ใบธงทำมุมกับคอรวง
เมล็ดข้าวรูปร่างเรียวยาว
– ข้าวเปลือกสีฟาง
– อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 25 พฤศจิกายน
– เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.6 x 2.5 x 1.9 มิลลิเมตร
– เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.5 x 2.1 x 1..8 มิลลิเมตร
– ปริมาณอมิโลส 12 – 17 %
– คุณภาพข้าวสุก นุ่ม มีกลิ่นหอม

ลักษณะเด่น

– ทนแล้งได้ดีพอสมควร
– เมล็ดข้าวสารใส แกร่ง คุณภาพการสีดี
– คุณภาพการหุงต้มดี อ่อนนุ่ม มีกลิ่นหอม
– ทนต่อสภาพดินเปรี้ยว และดินเค็ม

พันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 จำนวน 325 กิโลกรัม

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 30 พ.ค.2543

– เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 104 – 133 เซนติเมตร
– ไม่ไวต่อช่วงแสง
– อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 104 – 126 วัน
– ทรงกอตั้ง ใบสีเขียวมีขน กาบใบและปล้องสีเขียว ใบธงยาว ทำมุม 45 องศา กับคอรวง
รวงอยู่ใต้ใบธง
– เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง มีขน มีหางเล็กน้อย
– ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 3 – 4 สัปดาห์
– เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.5 x 2.4 x 1.9 มิลลิเมตร
– เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.6 x 2.1 x 1.7 มิลลิเมตร
– ปริมาณอมิโลส 15 – 19 %
– คุณภาพข้าวสุก นุ่มเหนียว มีกลิ่นหอมอ่อน

ลักษณะเด่น

– ผลผลิตสูง
– คุณภาพเมล็ดคล้ายพันธุ์ข้าวดอกมะลิ ๑๐๕
– ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยกระโดดหลังขาว
– ต้านทานโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง

อ่านข่าว : รู้จัก “พระโค” พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ วันพืชมงคล 2566

พันธุ์ข้าว กข 6 จำนวน 73 กิโลกรัม

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 4 พ.ค.2520

– เป็นข้าวเหนียว สูงประมาณ 154 เซนติเมตร
– ไวต่อช่วงแสง
– ทรงกอกระจายเล็กน้อย ใบยาวสีเขียวเข้ม ใบธงตั้ง เมล็ดยาวเรียว
– เมล็ดข้าวเปลือกสีน้ำตาล
– อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 21 พฤศจิกายน
– ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 5 สัปดาห์
– เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 9.9 x 2.7 x 2.0 มิลลิเมตร
– เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.2 x 2.2 x 1.7 มิลลิเมตร
– คุณภาพข้าวสุก เหนียวนุ่ม มีกลิ่นหอม

ลักษณะเด่น

– ให้ผลผลิตสูงและทนแล้งดีกว่าพันธุ์เหนียวสันป่าตอง
– คุณภาพการหุงต้มดี มีกลิ่นหอม
– ลำต้นแข็งปานกลาง
– ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล
– คุณภาพการสีดี

พันธุ์ข้าว กข 87 จำนวน 400 กิโลกรัม

– เป็นข้าวเจ้า
-ไม่ไวต่อช่วงแสง มีอายุเก็บเกี่ยว 114 วัน
– เมื่อปลูกโดยวิธีหว่านน้ำตม และ 123 วัน
– เมื่อปลูกโดยวิธีปักดำ ทรงกอตั้ง ลำต้นแข็ง ใบธงตั้ง
– ความสูงของต้น 125 เซนติเมตร
– คอรวงยาว รวงค่อนข้างแน่น ระแง้ถี่ มีเมล็ดดีต่อรวงจำนวน 151 เมล็ด น้ำหนัก 1,000 เมล็ด เท่ากับ 26.9 กรัม
– ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 8 สัปดาห์
– เมล็ดข้าวเปลือกไม่มีหาง สีฟาง ขนาดยาว 10.27 มิลลิเมตร กว้าง 2.64 มิลลิเมตร หนา 2.04 มิลลิเมตร
– ข้าวกล้องสีขาวรูปร่างเรียว มีขนาดยาว 7.42 มิลลิเมตร กว้าง 2.22 มิลลิเมตร หนา 1.77 มิลลิเมตร
– ข้าวสารยาว 7.05 มิลลิเมตร กว้าง 2.11 มิลลิเมตร หนา 1.70 มิลลิเมตร
– มีคุณภาพการสีดีมากโดยมีข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าว 50.7 เปอร์เซ็นต์
– มีปริมาณอมิโลสต่ำ (16.87เปอร์เซ็นต์) มีความคงตัวของแป้งสุกอยู่ในระดับแป้งสุกอ่อน โดยมีระยะ
ทางการไหลของแป้งสุก 80 มิลลิเมตร มีอุณหภูมิแป้งสุกต่ำ
– ข้าวสุกนุ่มและค่อนข้างเหนียว

ลักษณะเด่น

– ข้าวสุกนุ่ม ค่อนข้างเหนียว (ปริมาณอมิโลส 16.87 เปอร์เซ็นต์)
– คุณภาพเมล็ดทางกายภาพดี ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมาก

พันธุ์ข้าว กข 85 จำนวน 521 กิโลกรัม 

– เป็นข้าวเจ้า
– ไม่ไวต่อช่วงแสง
– อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 115-120 วัน
– เมื่อปลูกโดยวิธีปักดำ มีลักษณะทรง กอตั้ง ต้นสูง 104 เซนติเมตร ลำต้นค่อนข้างแข็ง ใบสีเขียว มุมปลายใบตั้งตรง ใบธงยาว 36.3 เซนติเมตร
กว้าง 1.8 เซนติเมตร มุมใบธงตั้งตรง คอรวงสั้น (2.7 เซนติเมตร) รวงแน่นปานกลาง ยาว 29.2 เซนติเมตร
– จำนวนเมล็ดดีต่อรวง 134 เมล็ด เมล็ดร่วงง่าย ระยะพักตัว 6 สัปดาห์
– ข้าวเปลือกสีฟาง ยาว 10.29 มิลลิเมตร กว้าง 2.61 มิลลิเมตร หนา 2.09 มิลลิเมตร
– ข้าวกล้อง รูปร่างเรียว ยาว 8.02 มิลลิเมตร กว้าง 2.20 มิลลิเมตร หนา 1.87 มิลลิเมตร
– ข้าวสารยาว 7.79 มิลลิเมตร กว้าง 2.16 มิลลิเมตร หนา 1.84 มิลลิเมตร
– คุณภาพการสีดีมากโดยมีข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าว 51.14 เปอร์เซ็นต์
– มีปริมาณ อมิโลสสูง (27.36 %) ความคงตัวของแป้งสุกอยู่ในระดับแป้งอ่อน (การไหลของแป้งสุก 86 มิลลิเมตร)
อุณหภูมิแป้งสุกปานกลาง
– ข้าวสุกมีลักษณะสีขาวนวล ค่อนข้างร่วน คล้ายพันธุ์ชัยนาท 1

ลักษณะเด่น

– ข้าวสุกนุ่ม ค่อนข้างเหนียว (ปริมาณอมิโลส 16.87 เปอร์เซ็นต์)
– คุณภาพเมล็ดทางกายภาพดี ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมาก

พันธุ์ข้าว กข 43 จำนวน 386 กิโลกรัม

คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ กรมการข้าว มีมติรับรองพันธุ์ ชื่อ กข43 เพื่อแนะนำให้เกษตรกรปลูก เมื่อวันที่ 17 ก.ย.2552

– ความสูงประมาณ 103 เซนติเมตร
– ไม่ไวต่อช่วงแสง
– ทรงกอตั้ง ต้นค่อนข้างแข็ง ใบสีเขียวจาก ใบธงเอนปานกลาง
– เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง ข้าวกล้องสีขาว รูปร่างเรียว
– เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.9 x 2.6 x 2.1 มิลลิเมตร
– เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.5 x 2.1 x 1.8 มิลลิเมตร
– ปริมาณอมิโลสสูง (18.82%)
– คุณภาพของเมล็ดทางการหุงต้มรับประทานดี ข้าวสุกนุ่มเหนียว มีกลิ่นหอมอ่อน
– ระยะพักตัวของเมล็ดพันธุ์ประมาณ 5 สัปดาห์

ลักษณะเด่น

– อายุการเก็บเกี่ยวสั้น 95 วัน เมื่อปลูกโดยวิธีหว่านน้ำตม
– คุณภาพของเมล็ดทางการหุงต้มรับประทาน ดี ข้าวสุขนุ่ม มีกลิ่นหอมอ่อน
– ค่อนข้างต้านทานต่อโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

วันพืชมงคล 2566 ขึ้นฟรีทางด่วน 3 สายทาง รวม 60 ด่าน

ขสมก. จัดรถบริการฟรีวันพืชมงคล เส้นทาง “ท่าเรือท่าช้าง – ศาลฎีกา”Source link