งานราชการ กทม

หางานราชการกรุงเทพ รับสมัครสอบบรรจุ พนักงานราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างชั่วคราว ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อัพเดตข่าวสารการเปิดสอบราชการ.

งานราชการ กทมงานราชการกรุงเทพและปริมณฑล

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศโรงพยาบาลราชวิถี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 1. นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงาน รพ.ราชวิถี 2) 1

Read More
งานราชการ กทมงานราชการกรุงเทพและปริมณฑล

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เข้ารับราชการ 6 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เข้ารับราชการ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2564 (อัตรา ส.อ.) 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

Read More
งานราชการ กทมงานราชการกรุงเทพและปริมณฑล

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์และการ สาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

Read More
งานราชการ กทมงานราชการกรุงเทพและปริมณฑล

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศคณะสังคมศาสตร? เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1

Read More
งานราชการ กทมงานราชการกรุงเทพและปริมณฑล

กองวัณโรค กรมควบคุมโรค รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

กองวัณโรค กรมควบคุมโรค รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-22 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศกองวัณโรค เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRITOR ปี 2564 – 2566 (STAR 2021

Read More
งานราชการ กทมงานราชการกรุงเทพและปริมณฑล

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-26 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวสถานพยาบาล ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 2 อัตรา 1.

Read More
งานราชการ กทมงานราชการกรุงเทพและปริมณฑล

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านเครือข่ายการวิจัย

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านเครือข่ายการวิจัย ตั้งแต่วันที่ 12-18 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านเครือข่ายการวิจัย จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง

Read More
งานราชการ กทมงานราชการกรุงเทพและปริมณฑล

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์ 1 อัตรา

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 11-26 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยวิธีคัดเลือก ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

Read More
งานราชการ กทมงานราชการกรุงเทพและปริมณฑล

กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 53 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 53 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-29 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ 1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 1.1 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก

Read More
งานราชการ กทมงานราชการกรุงเทพและปริมณฑล

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 20 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-19 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง รับสมัครบุคลากรจ้างเหมาเพื่อเสริมงานด้านนิติบัญญัติ 1 งานด้านการบริการ จ้างบุคคลในตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง เดือนละ

Read More