ข่าวสารกรุงเทพฯ

ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กลุ่มเสี่ยงสูงในตลาดย่านบางแค

(17 มี.ค.64) เวลา 09.00 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และนพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่โควิด-19 ตลาดย่านบางแค

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กรมควบคุมโรค และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตั้งแต่วันนี้ – 21 ม.ค. 64 เป็นเวลา 5 วัน โดยคาดการณ์ว่าจะฉีดได้ประมาณวันละ 1,000 โดส สำหรับวันนี้แบ่งเป็นรอบเช้า 480 โดส ช่วงบ่ายอีก 520 โดส เป็นการฉีดวัคซีนสำหรับกลุ่มเสี่ยงสูงในพื้นที่ตลาดบางแคและพื้นที่ใกล้เคียงทั้งหมด ทั้งคนไทยและแรงงานต่างชาติ ซึ่งจากการสอบสวนโรคพบมีผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงขณะนี้ขึ้นบัญชีแล้วประมาณ 4,000 คน คาดการณ์ไว้ว่าน่าจะมีผู้มีความเสี่ยงทั้งสิ้นประมาณ 6,000 คน ขณะเดียวกันได้ปิดตลาดเพื่อล้างทำความสะอาด 3 วัน (16 – 18 มี.ค. 64) และได้เชิญเจ้าของตลาดมาคุยเพื่อปรับปรุงนำสิ่งที่ปิดกั้นลมออกเพื่อให้อากาศถ่ายเท เปิดพัดลมดูดอากาศด้านบน ทำความสะอาดท่อระบายน้ำต่าง ๆ อย่างครบถ้วนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า การฉีดวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วงสัปดาห์นี้เป็นการฉีดให้กับผู้มีความเสี่ยงสูงก่อน สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการฉีดหรือมีความเสี่ยงรองลงมาจะรออีกไม่นาน โดยวัคซีนชุดที่สองจะมาประมาณวันที่ 20 – 25 มี.ค. 64 ซึ่งกรุงเทพมหานครจะได้รับวัคซีน SINOVAC เพิ่มอีกกว่า 200,000 โดส ผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจะได้รับการฉีดวัคซีนโดยทั่วถึง ขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้ว่ากทม.ไม่ได้ทอดทิ้ง จะทยอยฉีดให้ทุกคน โดยให้คนที่มีความเสี่ยงสูงก่อน ทั้งนี้ สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักงานเขต และศูนย์บริการสาธารณสุขต่าง ๆ จะเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนต่อไป นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมในมาตรการป้องกันเชิงรุกต่าง ๆ ในตลาดของกรุงเทพมหานครและของเอกชนทั่วกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง ทั้งวิธีการเก็บตัวอย่างน้ำลาย (Pooled Saliva Samples) และการตรวจค้นหาเชื้อทางโพรงจมูก (SWAB)

“สำหรับมาตรการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้รอแนวทางที่ชัดเจนจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ซึ่งเบื้องต้นอยากให้ประชาชนคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย เช่น การทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ รดน้ำดำหัว แต่อยากให้งดเว้นการเล่นสาดน้ำไปก่อน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19” ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวในตอนท้าย

 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มก้อนใหม่บริเวณตลาดบางแค ที่ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 64 ได้มีมติเห็นชอบให้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ Mobile Unit ที่ให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกซึ่งจะออกให้บริการ ณ ตลาดสิริเศรษฐนนท์ เขตบางแค ตั้งแต่วันนี้ (17 มี.ค.64) – 21 มีนาคม 2564 ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว โดยจะฉีดให้กับผู้ค้าและแรงงานในตลาดที่ผ่านการคัดกรองว่ามีสัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งสำนักงานเขตบางแคได้เตรียมการจัดสถานที่ โดยฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่ กำหนดจุดเข้า-ออก พร้อมดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ตามหลัก DMHTT ประกอบด้วย Distancing โดยจัดโต๊ะ เก้าอี้ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร พร้อมจำกัดจำนวนผู้เข้ารับวัคซีน Mask wearing กำหนดให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา Hand washing ล้างมือ จัดเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือทำความสะอาดในจุดบริการ Testing ตรวจคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ คัดกรองบุคคลต่าง ๆ ก่อนเข้าจุดบริการ และ ThaiChana จัดทำแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” และกำหนดให้ผู้เข้าพื้นที่สแกนก่อนเข้า-ออกพื้นที่

สำหรับจุดบริการเคลื่อนที่ Mobile Unit ตลาดบางแค เป็นบริการฉีดวัคซีนชนิด SINOVAC โดยก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนทุกคนต้องวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ จากนั้น เจ้าหน้าที่ของสำนักอนามัยจะประชาสัมพันธ์ แนะนำวัตถุประสงค์ของการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับบริการภายใต้มาตรการด้านการสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการทุกคน
————————————————————————

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/hotnews/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQzNjUyMg==